Under tisdagen omkom en elev vid en yrkeshögskola, då en stolpe vid Åsbro kursgård rasade.

Det var vid en slutövning för yrkeshögskolestudenter vid Åsbro kursgård utanför Hallsberg, som olyckan hände under tisdagseftermiddagen. En av eleverna klättrade upp i en 30 meter hög stolpe, som man höll på att bygga. Stolpen rasade och eleven rasade med stolpen. Orsaken till raset utreds nu av polis och arbetsmiljöverket.
– Förmodligen har ett stag lossat och eleven har följt med ner, säger skolans vd till Expressen.
Andra som fanns i närheten inledde hjärt- och lungräddning, men man kunde snabbt konstatera att det inte fanns något man kunde göra.

Under tisdagskvällen samlades studenter och anställda för att bearbeta det som har inträffat tillsammans med präster och krisutbildad personal.
”I dag på morgonen har vi alla samlats för en minnesstund. Under resten av veckan är utbildningen inställd”, skriver skolan på sin hemsida.
Vid Åsbro kursgård utanför Hallsberg i Närke utbildas arbetskraft för den svenska energibranschen. Bland annat i att bygga kraftledningar.

Per Eklund