• Foto: Tomas Nyberg

  • Hans Andersson informerade målarna. Foto: Tomas Nyberg

Att målare råkar ut för strömgenomgång är vanligt. Elektrikernas ombudsman Hans Andersson föreläste om elsäkerhet vid Målarförbundets skyddsombudsträff i Norrköping.

I Målareförbundets avdelning 8 bygger fackförbunden Målarnas, Elektrikerna och Byggnads upp ett samarbete. Målarna sitter i Norrköping medan Elektrikerna finns i Linköping så något naturligt samarbete i ett Byggfackens hus finns inte.
– Vi och elektrikerna är ute två dagar vid två tillfällen om året på gemensamma skyddsronder. Då är det Regionala skyddsombud som samarbetar, säger Nicklas Ringman, ombudsman på Målareförbundet i Norrköping.

Målareförbundet har också lokala skyddsombud ute på arbetsplatserna inom avdelning 8 finns totalt 26 skyddsombud som har en utbildningsdag om året. Vid den senaste föreläste elektrikerombudsmannen Hans Andersson. Hans uppfattning är att en behörig installatör ska bryta strömmen innan målarna spacklar, målar och tapetserar. Det är när kåpor och vägguttag lossas som faror uppstår.
Av de närvarande skyddsombuden hade samtliga någon gång råkat ut för en strömgenomgång.
– Den smarta målaren sätter tapeten och skär med tapetkniven medan kåpan sitter kvar. Sedan kan man lossa och då rasar kanten ned med lite hjälp av en borste, säger Nicklas Ringman.
Är vägguttaget i närheten av ett element och den som får ström i sig håller handen på det så sitter man fast.

Enligt Hans Andersson ska alla som får en strömgenomgång uppsöka sjukhus. Det ska göras en arbetsskadeanmälan och anmälan till Arbetsmiljöverket.
– Om alla gör det blir det en kostnad för arbetsgivaren och då blir elsäkerheten också något som tas på allvar, säger Nicklas Ringman.
Efter utbildningsdagen har många frågat efter en broschyr och från Elektrikerna har de fått några exemplar av ”Vägledning vid elolycka”.
Nicklas Ringman tycker att Målareförbundet bör prata elsäkerhet med lärlingarna redan på Branschutbildningen för att få in det i medvetandet tidigt.

Helena Forsberg