Efter en intensiv valrörelse får Sverige äntligen en ny regering. Det parlamentariska läget är besvärligt, utmaningarna är många vilket kommer att kräva ödmjukhet och vilja till samarbete.

Löfvens mandat är att vända utvecklingen och föra en aktiv arbetsmarknadspolitik. En politik med fokus på anständiga anställningsvillkor, förutsättningar för hållbara och utvecklande jobb. Snabba insatser mot den höga arbetslösheten bland unga och att bryta den negativa kunskapsutvecklingen i skolan måste vara de prioriterade åtgärderna i den nya regeringen.
Därför är det kul att den tillträdande regeringen lyfter fram mindre klasser, en obligatorisk gymnasieskola och lärlingsutbildningar som viktiga delar för att bryta nedgången i svensk skola.

En annan utmaning regeringen har är hur vinstjakten i välfärden. Jag tror inte ett totalförbud för privata företag inom skola och omsorgen är lösningen. Fokus måste ligga på kvalitén inom omsorgen och resultaten i skolan.
Samtidigt som regering och riksdagen tar tag i arbetslösheten och skolan så får de inte glömma en av de viktigaste frihetsreformerna. Bostadsbyggandet måste ta fart på allvar igen.

Unga människors rätt att flytta hemifrån, barnfamiljers rätt att växa och att kunna flytta till något mindre när barnen flyttat hemifrån.
Andelen hyresrätter sjunker kraftigt. 2012 utgjorde hyresrätterna 49 procent av bostadsbeståndet i Stockholm, 1990 var det 61 procent. En satsning på bostadsbyggandet är bra för både jobben och utvecklingen i landet.
Vi är många som väntat på ett maktskifte. Det parlamentariska läget kräver dock både handlingskraft och samarbete men framför allt ett slut på en destruktiv blockpolitik. Då kanske också klyftorna i samhället kan minska och jobben växa fram.

Bengt Harju
Politisk sekreterare och fd elektriker