• Ett 30-tal klubbföreträdare deltog vid klubbrådet. De flesta tillhörde Elektrikerförbundet, ett fåtal tillhörde Unionen. FOTO: PER EKLUND

  • Bengt Thunholm, till vänster, och Lars Jönsson, har tillsammans med Tommy Lind från Västerås förhandlat fram det nya UVA-avtalet inom Imtech från Elektrikerförbundets sida. FOTO: PER EKLUND

  • Fotbollstränaren Hans Backe besökte den fackliga koncernträffen och talade om ledarskap och om sitt arbete i en rad stora fotbollsklubbar. FOTO: PER EKLUND


– Det tog 27 år att få till ett UVA-avtal. Det är den längsta förhandling jag medverkat i.

Det säger Bengt Thunholm från Linköping, som jobbat fackligt inom Nea och nuvarande Imtech-koncernen i många år.

Han är mycket nöjd att det till sist blev ett medbestämmandeavtal.
Innehållet i UVA-avtalet var huvudpunkten när ett 40-tal klubbordföranden och andra fackligt aktiva inom Imtech Elteknik möttes i Älvsö. UVA-avtalet reglerar hur medbestämmandet ska se ut inom Imtech Elteknik. Det handlar om arbetsplatsträffar, filialråd och om klubbråd där representanter från alla enheter kan träffas en gång om året. Det handlar om personlig utveckling, om kompetensutveckling, om förslagsverksamhet, om öppenhet vad gäller verksamhetsplanering och en hel del annat.
– Avtalet bygget på MBL och det är till för att få ut beslut så långt ut i organisationen som möjligt. Det är den lilla människan i det stora Imtech det gäller, säger Lars Jönsson från Helsingborg som deltagit i förhandlingarna om UVA-avtalet.

LÄS MER: Imtechs vd mötte klubbföreträdare

Han och flera deltagare menade dock att man mött problem med att använda sig av avtalet lokalt. Cheferna hade ingen kunskap om avtalet.
– Vad gör vi när cheferna lokalt inte kan avtalet, frågade sig en av deltagarna.
Bengt Thunholm har deltagit i förhandlingar under 27 år om att få till ett UVA-avtal om medbestämmande.
– De har tyckt att det skulle bli för dyrt och det här skulle de lokala cheferna klara ändå. Konstigt nog var det när det när vi fick riskkapitalister som ägare som man började se det som intressant, säger Thunholm.
I avtalet inbegrips också facklig information under fem betalda timmar. Total har Elektrikerförbundet 1440 medlemmar inom Imtech Elteknik.

På träffen kom en rad frågor verksamheten ute på filialerna. Det handlade om hur servicebilar ser ut, om hur telefoner fungerar, om arbetskläder och en del annat. En del av frågorna diskuterades med vd Fredrik Cederholm och personalchefen Jesper Ekström. En del frågor hänvisades till de samarbetsorgan, som man valde representanter till.


Per Eklund

per.eklund@daladem.se

 

Valda fackliga representanter inom Imtech
Facklig representant i Bolagsstyrelsen
Ordinarie sen tidigare: Bengt Thunholm, Linköping
Ersättare två år: Daniel Lundblad, Alingsås


Klädrådet

Ordinarie: Camilla Sjöberg Eskilstuna
Ersättare: Daniel Lundblad Alingsås


Bilrådet

Ledamot: Olle Klingström Stockholm
Ersättare: Per-Åke Sjöberg, Eskilstuna


Personalstiftelsen

Ordinarie:David Fernhed Örebro
Ersättare: Anders Olsson Örebro


Centrala Medbestämmandegruppen, CMG

Bengt Thunholm, Sef Linköping
Pierre Alexandersson, Sef Falkenberg
Lars Jönsson, Sef Hälsingborg
Martin Nord, Unionen
Kent Ivarsson, Unionen


Valberedning

Lars Jönsson Sammankallande
Viktor Gunnarsson, Stockholm
Johan Berglund, Stockholm
Ersättare Stefan Ekberg Uppsala

 

Imtech Sverige
4300 anställda.
Är en del av Imtech Nordic med verksamhet i Sverige, Norge och Finland.
Finns på 84 orter i Sverige.
Imtech Sverige består av
Imtech Elteknik
Imtech Ventilation
Imtech VS-teknik
Har haft en del ekonomiska förluster i arbetet med Nya Karolinska sjukhuset.

 

Imtech Elteknik
1700 anställda
Under våren 2013 köptes Nea-koncernen upp och blev Imtech Elteknik.

 

Imtech
Ett holländskt bolag som har sitt säte i Gouda i Holland. Finns i stora delar av Europa och arbetar inom en rad olika sektorer.
Cirka 70 000 anställda.
En halvårsrapport för hela den internationella Imtechkoncernen som kom i mitten av augusti visar på en förlust på 2,2 miljarder kronor före skatt. Det mesta av förlusten uppstod under andra kvartalet 2014.
Förlusten ligger till stor del i Tyskland, där man gjort en hel del misslyckade satsningar.

 

Ackord Imtech Elteknik 2013
215 registrerade ackordssedlar
218.552 registrerade ATL-timmar
8480 ÖK-tid
323.548 arbetstimmar
196 kronor/timme
17 procent av arbetade timmar görs på ackord. Den största andelen har man i Skåne och Blekinge där ackorden står för 53 procent. I Norrbotten har inga ackordsedlar registrerasts.

 

Månadslöner Imtech Medelvärde 2013
Lön – Antal
Förstaårselektriker 19 932 – 69
Andraårselektriker 22 561 – 63
Fullbetald 28 003 – 732
Servicemontör 29 726 – 238
Tekniker 31 223 – 30
Lärling första 800 tim 15 630 – 5
Lärling sista 800 tim 16 185 – 28