• FOTO: TOMAS NYBERG

 • FOTO: TOMAS NYBERG

 • FOTO: TOMAS NYBERG

 • FOTO: TOMAS NYBERG

 • FOTO: TOMAS NYBERG

 • FOTO: TOMAS NYBERG

 • FOTO: TOMAS NYBERG

 • FOTO: TOMAS NYBERG

 • FOTO: TOMAS NYBERG

 • FOTO: TOMAS NYBERG

 • FOTO: TOMAS NYBERG

 • FOTO: TOMAS NYBERG

 • FOTO: TOMAS NYBERG

 • FOTO: TOMAS NYBERG


Ett 40-tal elektrikertjejer från hela landet möttes i början av september på kursgården Rönneberga.

Det handlade om allt från arbetskläder, idrifttagande till arbetsgivarnas syn på tjejer och mycket annat.

För snart 20 år sedan, 1995, tog Kent Östman och Göran Söderlind initiativ till den första tjejträffen. Det var inte helt självklart att det skulle få anordnas speciella tjejträffar. De fick nog strida en del för att få till stånd träffarna.
– Hade de inte stridit för det här då hade det inte blivit av. Det var inte självklart, säger Ninni Blom som höll i trådarna.
Under en tid var det årliga träffar för att diskutera de frågeställningar som är unika för tjejerna. På senare tid, har det inte varit riktigt varje år.


Men nu samlades
ändå tjejer från alla håll i landet. Allt från södra Skåne till Kiruna.
Ninni Blom och Christine Svedjestrand höll i trådarna, behjälpta av tre kvinnliga ombudsmän från Region mitt.
Under träffen pratade Örjan Borgström på EUU om idrifttagning. Grolls var där och visade arbetskläder, och här fanns det många synpunkter om hur kläderna passar tjejer. En rejäl duvning i vilka försäkringar som gäller fick deltagarna också. Det blev nog en del aha-upplevelser på denna punkt.


Det har varit
upp till verksamhetskretsarna att skicka tjejer till konferensen.
– Det har varit lite trögt hos några verksamhetskretsar. Men jag tror att alla tjejer som ville åka fick åka, säger Ninni Blom.
Det verkar som de flesta trivdes bra under de tre dagarna man samlades.
– Vi har ett bra stöd av varandra på jobbet och vi har bra killar. Men det är kul att träffa andra tjejer, säger Ida Björnström på Goodtech i Kiruna som var där med fyra jobbarkompisar.


Per Eklund

per.eklund@daladem.se

Uppsnappat på tjejträffen


Vilket är det största hindret att jobba som kvinnlig elektriker?

”Jargongen”
”Möjlighet till ombyte”
”Bemötande och fördomar”
”Ergonomi på verktygen”
”Brist på kunskap vid havandeskap”


Vad ska man göra åt det?

”Få till en kvinnoportal”
”Kvinnokonferensen skulle kunna bjuda in de som pluggar el”
”Jobba med mentorskap”
”Fler fackliga förtroendevalda som är kvinnor”
”Lokala tjejträffar”
”Kontaktpersoner i varje VK”


Vad ska arbetsgivarna göra för att förbättra för tjejer inom branschen?

”Diskutera varför det är bra att anställa kvinnor.”
”Slå hål på fördomar att det är dyrare att anställa en kvinna.”
”Arbetsgivarna borde ha kurs i jämställdhet.”
”Eio ska hjälpa till så att det inte är så krångligt.”

Facebook sida Elqvinnorna

Det finns en Facebook sida med ett par hundra medlemmar. Det är en så kallad sluten grupp och heter Elqvinnorna. Tjejer som jobbar som elektriker kan bli medlemmar. I Elektrikerförbundet kan du kontakta Isabell Johansson eller Ninni Blom som är två av flera administratörer.