• Pierre Håkansson.

Min dag startar vid 05:20, upp och iväg mot El-ettan i Solna. Jag kommer som vanligt först och det är skönt. En macka och lite te brukar det bli medan datorn startar upp, den är minst sagt långsam. En snabb genomgång av nya mail och några snabba telefonsamtal blir det.

Avstämning med berörd arbetsplats och material till detta besök framplockas efter behov.
Mycket handlar om upprepade återkopplingar till ärenden och uppföljning. Samma frågor upprepas i många fall och lösningen är redan utarbetad så det går undan med svaren.
Mer komplicerade frågor hanteras med rådfrågning av arbetskamraterna i El-ettans verkställande utskott eller efter en kortare promenad korridoren ner mot ombudsmännen och assistenterna. Problemet löses oftast innan man är tillbaka till datorn och det känns bra att kunna meddela svaret till elektrikern i andra änden av kabeln.

Nu börjar resan mot arbetsplatsbesöket. Många elektriker får flera besök och ett gott resultat brukar uppnås.
Man tror att det är bara elektriker från Stockholm som kontaktar El-ettan, men en stor del av frågorna och besöken gäller företag som jobbar på traktamente i Stockholm.
Vi brukar då skoja om uppsökare utan gränser.
Att ta sig fram till en arbetsplats i Stockholm är inte det lättaste. Köerna avtar vid 08:30 och att besöka ett bygge där kommunala färdmedel inte är utbyggt går inte, så bilen används i många fall.
Nu är man framme! Man kan mötas på olika sätt. Ibland av vakter och sträng kontroll av ID06 eller körkort, men oftast är det bara att gå in och hälsa på platschefen.
Väl framme så kan allt ske. Inte bara det som besöket är bokat för, utan jag menar allt.
Vi har träffat på snickare som vill gå med i elektrikerna för byggnads visar sig inte så ofta. Då ler man och pratar ett tag med killarna.

Nu till besöket! Jag är ackordsuppsökare, men har ett brett uppfångningsområde vid besöken.
Frågorna gäller i huvudsak ackordet med tidsättningar och hur timtiden ska skrivas och det är mer än viktigt att skriva rätt.
Man fångar in nya medlemmar efter att huvudämnet är avklarat.
Några vill prata lite till efter att de andra gått. Det är inhyrda elektriker med mycket taskiga förhållanden på sin firma som frågar när de andra har gått.
Frågorna gäller om man verkligen för följande när man följer Installationsavtalet?
– Lön vid sjukdom.
– Lön på rörlig del.

Frågorna gäller om man verkligen för följande när man följer Installationsavtalet?
– Lön vid sjukdom.
– Lön på rörlig del.
– Lön på restid.
– Semestertillägg, 0,5 % – 0,8 %.
– Busskort.
– Lön på restid.
– Semestertillägg, 0,5 % – 0,8 %.
– Busskort.

Andra problem som har dykt upp:
– Om man är tjej så får man inte ackordet samma månad som killarna.
– En del har blivit hotade till livet av arbetskamrater.
– Trakasserier av andra yrkesgruppers arbetsledare.
– Bestraffningspyramider för överträdelser i skyddsfrågor.

Detta är en vardag ute på våra arbetsplatser.
Besöket anses som avklarat och ett omfattande uppföljningsarbete startas så fort man kommer in till kontoret. Avslut på dagen vid 15:30.
Nu kommer ett par exempel på saker som observeras och regionala skyddsombudet kontaktas för ett besök.
– Ombyte för 160 man men bara 50 matplatser.
– Etableringar utan vatten.
– Elföretag som tar in andra yrkesgrupper som utför elinstallationsarbeten.
– Att damm inte är farligt för det ligger på golvet.
– Att man friköpt sig från arbetsmiljön i upphandlingen.
– Att arbetsmiljötänket även gäller resan till och från hemmet måste ses som en ädel tanke men när arbetsmiljöchefen ser att man gått mot röd gubbe så hotas man av avsked för man sabbar statistiken. DÅ BLEV DET FEL.

Vi köper inte detta, ta kontakt med närmaste förtroendevald eller en ombudsman för detta ska inte få bli någon vana på våra arbetsplatser.
Vi elektriker står upp för Installationsavtalet.

Pierre Håkansson