– Skanska har så hög svansföring i sitt skyddsarbete och så ser det ut så här. Det är för jävligt.
Det säger Petter Johansson, ombudsman och regionalt skyddsombud, som i måndags var på ett bygge i Sollentuna tillsammans med kollegan Patrik Eriksson. Besöket slutade i att arbetet fick avbrytas under ett dygn innan det kunde återupptas igen.

Bygget som ligger i kvarteret Banken vid Landsvägen 60 i Sundbyberg är ett relativt stort bygge. Det ska bli bostäder. En del seniorbostäder. Skanska bygg står för bygget. Elarbetet görs av det lettiska företaget NIK Energo.

I måndags lunch var Partik Eriksson och Petter Johansson, ombudsmän och regional skyddsombud vid El-ettan, på plats för en skyddsrond. De blev båda förskräckta över hur det såg ut på arbetsplatsen. Öppna hål i golvet, öppna schakt, dammigt och oerhört skräpigt.
– Skanska bygg har ju enorma föreskrifter om allt, bland annat regelverk om skyddsglasögon och handskar. Och så ser det ut så här. Det rimmar illa, säger Petter Johansson.
De lade omedelbart ett skyddsombudsstopp för de 15-tal elektriker som arbetade för det lettiska företaget.

Under tisdagen var de tillbaka på arbetsplatsen. De hävde då skyddsombudsstoppet.
– Det såg fortfarande bedrövligt ut, men det var ingen direkt fara för livet, säger Petter Johansson.
På fredag gör de ett nytt besök på arbetsplatsen för att följa upp vad som hänt. El-ettan har också varit i kontakt med Skanska byggs ledning.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se