Elektrikerförbundet och Eio har undertecknat ett avtal som reglerar arbetet för elektriker som är anställda på bemanningsföretag och vad som gäller vid uthyrning.

Det förändrade regelverket med att anställningsförhållandet mot ansvarig installatör tagits bort, har gjort att det nu är möjligt för bemanningsbolag att ha elektriker anställda som de hyr ut. Dessutom har Eio beslutat att släppa in bemanningsföretag i sin organisation.

Detta har i sin tur gjort att det finns ett behov av reglering av detta. Elektrikerförbundet och Eio har därför kommit överens om ett tillägg till installationsavtalet.
– Det är viktigt att få ordning på bemanningsbranschen. Vår uppfattning är att Eio klarar det bäst i vår bransch, säger Urban Pettersson, biträdande förhandlingschef i Elektrikerförbundet.

Sen i våras har parterna därför diskuterat ett bemanningsavtal. Parterna är nu helt överens om avtalet som gäller från den 1 oktober. Avtalet reglerar personal som i sitt anställningsbevis har inskrivet att de är anställda på Installationsavtalets område och är anställda på ett bemanningsföretag som har medlemskap i Eio. Det innebär att det berör dem som har den utbildning som en elektriker ska ha enligt parternas utbildningsavtal. Med avtalet räcker det med att meddela inlåningen av personal som jobbar på Installationsavtalet.
– För andra anställda gäller fortfarande MBL § 38 om förhandlingar, förklarar Urban Pettersson.

Han säger att det varit konstruktiva förhandlingar mellan parterna.
– Det tar upp ett antal saker som ska göras innan man lånar in personal. Just nu är det ytterst få som avtalet berör, men det kommer att öka. Det är bra att göra saker i förväg, säger Urban Pettersson.

Avtalet föreskriver bland annat att det inlånade företag ska meddela den inlånade vems behörighet elektrikern ska arbeta under. Vem som är behörig installatör för det arbete som ska utföras.
– Med detta avtal har vi säkrat att det ska vara en yrkesman. Man kan inte ta in vem som helst för elarbete, säger Pettersson.

Per Eklund