• Magnus Larsson , Bravida Halmstad är proffs på högspänning. FOTO: LEIF GÖBEL

  • Benny Sjödin, inlånad från Bravida Helsingborg. FOTO: lEIF GÖBEL

  • Mats Andreasson, ledande montör. FOTO: LEIF GÖBEL

  • Här ska det bli minus 24 grader i en av kylhallarna. FOTO: LEIF GÖBEL

  • Det krävs enorma lagerutrymmen för att vi ska få Vårt dagliga bröd i vår butik. FOTO: LEIF GÖBEL

  • Stora delar av arbetslaget samlade i trappan för den traditionella gruppbilden, med många kommentarer och stickrepliker till varandra innan alla till slut tittar mot kameran. Säg lax….. FOTO: LEIF GÖBEL

  • Tobias Svärd, Bravida Halmstad i saxliften. FOTO: LEIF GÖBEL

 

Efterfrågan på bake-off bröd i Lidl´s butiker i Västsverige har ökat starkt. Ett 20-tal sorter butiksbakade bröd kräver större lager. I Halmstad bygger därför Lidl ut sitt centrallager för Västsverige med två tillbyggnader – från 29 000 till 40 000 kvadratmeter. Det handlar om en yta motsvarande sex fotbollsplaner med ett nytt fryslager där det är -24 grader. En investering på närmare 90 miljoner. NCC har entreprenaden. Bravida Halmstad svarar för elinstallationerna, ett jobb värt runt nio miljoner kronor och som omfattar cirka 5 000 timmar.

Mats Andreasson, Halmstad, är ledande montör. Han sitter också i VK 10:s verksamhetsutskott och jobbar fackligt två dagar i veckan, varav en för VK 8 i nordvästra Skåne, som ackordsuppsökare.
– I denna el-entreprenad ingår ström, belysning, brand och styr. Vi har också instängningslarm i fryshusen. Vi är som mest 19 elektriker och har inlånat folk från Manpower, Ikett, Laholms El och Bravida Helsingborg. Såklart ett ATL-jobb, berättar Mats.

Mats har jobbat i två och ett halvt år som ackordsuppsökare. Det har varit okey med firman att ta tjänstledigt för det uppdraget. I Halmstad har de en överenskommelse med Bravida att alla anställda ska få gå en ackordscirkel. En på våren och en på hösten som Mats och Lars-Uno Kroon håller i.
Mats visar runt på Lidl´s stora lageranläggning. Nybyggnationen går i den gamla vilket ger olika utmaningar. På utsidan ser det mest ut som en gigantisk vit kartong med otaliga portar där långtradare lämnar och hämtar oändliga mängder varor som går åt i moderna livsmedelsbutiker. Här finns traditionella pallhöglager men också hallar där det ska vara svalt högst + 2 grader och fryshallar där det är – 24 grader.
– Här har vi dragit 1 500 meter 240 kvadratkabel, 10 0000 meter blandad kabel. Oerhört mycket armaturer inklusive nödbelysning. Allt är KNX-styrd led. Här har också varit installation av högspänning med trafo på 1600 KvA. Transformatorn vägde 3,7 ton och skulle givetvis stå på våning två med ställverk och skenpaket, berättar Mats.

Bygget har präglats av det som är alltför vanligt på svenska byggarbetsplatser. Pressade byggtider på grund av ritningar som inte kommer i tid, besked för beställningar dröjer, ändringar tar tid. Dock är ambitionen att bygget ska vara klart 15 augusti.

Leif Göbel