Mats Andreasson, Halmstad, är ledande montör. Han sitter också i VK 10:s verksamhetsutskott och jobbar fackligt två dagar i veckan, varav en för VK 8 i nordvästra Skåne, som ackordsuppsökare.

– I denna el-entreprenad ingår ström, belysning, brand och styr. Vi har också instängningslarm i fryshusen. Vi är som mest 19 elektriker och har inlånat folk från Manpower, Ikett, Laholms El och Bravida Helsingborg. Såklart ett ATL-jobb, berättar Mats.

Gruppbild i trappa

Stora delar av arbetslaget samlade i trappan för den traditionella gruppbilden, med många kommentarer och stickrepliker till varandra innan alla till slut tittar mot kameran. Säg lax…!

Tobias Svärd i en saxlift

Tobias Svärd, Bravida Halmstad i saxliften.

Mats har jobbat i två och ett halvt år som ackordsuppsökare. Det har varit okey med firman att ta tjänstledigt för det uppdraget. I Halmstad har de en överenskommelse med Bravida att alla anställda ska få gå en ackordscirkel. En på våren och en på hösten som Mats och Lars-Uno Kroon håller i.

Mats visar runt på Lidl´s stora lageranläggning. Nybyggnationen går i den gamla vilket ger olika utmaningar.

På utsidan ser det mest ut som en gigantisk vit kartong med otaliga portar där långtradare lämnar och hämtar oändliga mängder varor som går åt i moderna livsmedelsbutiker.

Mats Andreasson vid ett bord med en termos

Mats Andreasson, ledande montör.

Ett blivande kylrum

Här ska det bli minus 24 grader i en av kylhallarna.

Här finns traditionella pallhöglager men också hallar där det ska vara svalt högst + 2 grader och fryshallar där det är – 24 grader.

– Här har vi dragit 1 500 meter 240 kvadratkabel, 10 0000 meter blandad kabel. Oerhört mycket armaturer inklusive nödbelysning. Allt är KNX-styrd led. Här har också varit installation av högspänning med trafo på 1600 KvA. Transformatorn vägde 3,7 ton och skulle givetvis stå på våning två med ställverk och skenpaket, berättar Mats.

Bygget har präglats av det som är alltför vanligt på svenska byggarbetsplatser. Pressade byggtider på grund av ritningar som inte kommer i tid, besked för beställningar dröjer, ändringar tar tid.

Dock är ambitionen att bygget ska vara klart 15 augusti.

Lastbilar utanför en byggnad

Det krävs enorma lagerutrymmen för att vi ska få Vårt dagliga bröd i vår butik.

Benny Sjödin framför en container

Benny Sjödin, inlånad från Bravida Helsingborg.