– De flesta tycker det ät skit. Men ingen av pojkarna känner sig oroliga, säger Tommy Bandert, klubbordförande för Fortums elektriker i Norra Sverige om att Bilfinger tar över att drift och underhåll vid Fortums samtliga kraftverk och dammar i Sverige.

Ända sen i våras har det förts en diskussion inom Fortum om att outsourca all drift och underhåll. Från början var det ett tiotal företag som Fortum diskuterade med. Runt midsommar blev det klart att det skulle bli Bilfinger. Och i förra veckan skrevs avtalet mellan Fortum och Bilfinger.

− Detta är ett otroligt viktigt kontrakt för oss. Vi ser stora möjligheter till ytterligare tillväxt inom vattenkraft i såväl Sverige och Norge som i övriga Europa, säger David Hellström, VD för Bilfinger Industrial Services Sweden AB.
Totalt är det 200 personer som i dag är anställda av Fortum för drift och underhåll. Av dessa jobbar ett 60-tal personer i Dalarna. Majoriteten är anslutna till Elektrikerförbundet.
Avtalet mellan Bilfinger och Fortum gäller Fortums 125 kraftstationer och 250 dammar i framför allt Klarälven, Dalälven, Ljusnan och Indalsälven. Fortum äger nästan alla kraftverk från södra Värmland till norra Jämtland.
– Vi vill öka flexibiliteten. Enklare sitter på beställarsidan få saker gjorda. Vi har kommit långt när det gäller effektivisering, men det finns en del mindre besparingar att göra, säger Jens Björn, kommunikationschef för kraftproduktionen i Fortum.

Övertagandet ska ske från nyåret och avtalet gäller tre år med en option på ytterligare två år. Alla anställda inom Fortum får nu ett erbjudande att gå över till Bilfinger. Kvar inom Fortum blir det bara en liten beställarorganisation.

Tommy Bandert är klubbordförande för elektrikerna i den norra delen. Han är nöjd över att hans medlemmar får fortsätta jobba under kraftverksavtalet, med samma villkor. Men villkoren för de anställda kan ändå förändras från 2016. I avtalet har alla anställda kvar de lokala avtalen från Fortum under ett år. Därefter kan de lokala villkoren förändras.
Från Elektrikerklubbarnas sida hade man velat ha kvar verksamheten i Fortum. En klubb organiserar Fortumanställda i Värmland. Den andra klubben organiserar elektrikerna i Dalarna och norrut.
– Ingen tycker det är OK. De flesta hade velat ha kvar det som det varit. Man vet vad man har, men inte vad man får, säger Tommy Bandert.

Men från klubbarna man är ganska nöjd med processen.
– Det har varit regelbunden information under tiden.

Bilfinger är ett internationellt företag med 70 000 anställda. I Sverige har man 1100 anställda på 29 orter. Det är första gången företaget går in i kraftproduktionsbranschen i Sverige.

Per Eklund