• Flis och annat biobränsle levereras av långtradare, töms i stora fack och hamnar i de tre bränslesilosarna. FOTO: LEIF GÖBEL

  • Ett transportband tar det färdiga biobränslet och fraktar det upp till det stora pannhuset där det förbränns. FOTO: LEIF GÖBEL

  • Det är lite som att titta in i en scince fictionmiljö när man ser hur korskopplingsrummet växer fram till färdigställande. FOTO: LEIF GÖBEL

  • Elektrikern har en och annan kabel att märka och koppla in på rätt plats. FOTO: LEIF GÖBEL

  • Ledande montörer i ett snabbsamråd inne i pannhuset bland kablar och kabelstegar. FOTO: LEIF GÖBEL

  • I Sållhusbyggnaden har man fått ställa kabelstegarna på högkant för att reducera dammsamlingarna.  För det fick man hitta på en egen konstruktion av kabelkrok. FOTO: LEIF GÖBEL

  • Pannhuset är ett myller av ställningar och de som arbetar där blir som små myror. Kabelstegar vart man än vänder sig. FOTO: LEIF GÖBEL

  • 15 000 meter kabelstegar rymmer många mil kablar av olika slag och format. Rulla kabeltrummor får de flesta elektriker göra. FOTO: LEIF GÖBEL

 

Det kommunägda Växjö Energi AB, VEAB, satsar 1,2 miljarder på att fasa ut fossila bränslen för produktion av fjärrvärme och elektricitet.
Sandvik 3 är namnet på det kraftvärmeblock som nu håller på att färdigställas. Driftstart beräknad till februari 2015.

Investeringen består av yttre bränslehantering, ångpanna, ångturbin med generator och rökgasrening. Beräknad effekt 104 MW varav 39 MW blir el och 65 MW fjärrvärme.

Man kommer att använda biobränslen från Småland. Råvaran finns inom åtta mils radie. Det går åt 140 kubikmeter flis per timme vid full last. När den nya pannan tas i kraft minskar koldioxidutsläppen med 850 ton per år i Växjöluften. Askan som blir restprodukten återgår till skogen som gödsel.
När Sandvik 3 är klart kommer anläggningen att öka elproduktionen så att den står för 55-60 procent av Växjös elförsörjning. Dessutom har man bland landets lägsta fjärrvärmepriser.

Bravida Växjö har elentreprenaden som inkluderar kraft, belysning, ström, brandlarm, passage, styr och regler. Från grova svartkablar till tunna fibertrådar. Ett jobb beräknat till 50 miljoner, som sysselsätter närmare 70 elektriker. Det gör Sandvik 3 till en av Sveriges största arbetsplatser för elektriker just nu.
– Vi har en bra marknad i Växjö framöver. Kontor, bostäder, World Trade Center och ny skola. Det växer så det knakar här och vi ska hålla oss framme, säger platschefen för Bravida Torgny Nilsson.
50 000 timmar, minst, är volymen på eljobben på Sandvik 3. Ett 30-tal av elektrikerna kommer från Bravida Syd, resten är inlånade från olika elfirmor. Inför sluttampen kommer man att behöva ha igång närmare 100 elektriker. Ledande montörer på bygget är Micke Lundqvist, Linus Videbjörk och Thomas Sjöberg. Micke visar mig och verksamhetsledaren Jan-Erik Arvidsson runt på det stora bygget. Som mest har 350 arbetat här. Bygget har pågått sedan februari 2013. Elmontage påbörjades i december 2013.

– Det är en hel del som är lite annorlunda på ett sådant här industribygge. Vi har dragit över 15 000 meter kabelstegar. I ett hus har vi fått lägga alla på höjden för att där är så mycket stoff från flishanteringen i den miljön med transportband. I byggnaderna kan vi inte borra utan vi får köra med klämda infästningar mot balkarna. Mycket najningar blir det, berättar Micke.
– En annan sak är att det på en sådan här anläggning är petnoga med jordningen. Här tas inga risker med något som kan orsaka brand. Nedledare mot åska finns inne i betongpelarna istället för utanpå byggnaderna.

Givetvis är volymerna stora. Man har två tält bara för Bravidas materialhantering utöver containrar. Stora avstånd i höga byggnader ger mil efter mil av kablar. Plus 250 lokalmanöverlådor och runt 200 så kallade fältlådor. I bygget ingår tio transformatorer för 10 kV till 690 respektive 400 V. Från små transformatorer på 0,5 Mva till de stora på 3 Mva och som väger över 6 ton.

Är du elektriker och arbetslös? Ett tips är att kontakta Bravida i Växjö eller regionen. Man ropar efter elektriker för att hinna klart allt i tid.

Leif Göbel