Arbetslösheten bland elektriker fortsätter att minska. Från juli till augusti minskade arbetslösheten med 30 personer. Samtidigt är antalet medlemmar i Elektrikernas a-kassa större än på mycket länge.

Under augusti var det 378 medlemmar i Elektrikernas a-kassa heltidsarbetslösa. En minskning från juli med 30 personer, och betydligt färre än i augusti i fjol. I augusti 2013 var det 528 elektriker heltidsarbetslösa.

Förutom dessa heltidsarbetslösa, var 342 elektriker i olika program med aktivitetsstöd, och 55 elektriker var deltidsarbetslösa.

Även inom en del andra branscher minskar arbetslösheten. Byggnads a-kassa rapporterar också om en minskning bland andra. Hälften av a-kassorna rapporterar om en minskning och hälften om en ökning. Den totala arbetslösheten minskade med 1000 personer från juli till augusti.

Samtidigt rapporterar också Elektrikernas a-kassa om den högsta noteringen av medlemmar sen 1990. Den 31 augusti var det 26 043 medlemmar.
Per Eklund