• Tina Nordling sitter i den utredningsgrupp om elbehörighetsutredningen som nu ska vaska fram ett förslag veckorna efter valet. Hon tror nog att valutgången kan påverka utredningens slutgiltiga förslag. FOTO: TOMAS NYBERG

 

Det finns i dag fyra alternativa förslag till skrivningar i den stora elbehörighetsutredningen.
– Ett av förslagen är vi eniga om att inte arbeta med. Så det är fyra kvar, säger Tina Nordling, Elektrikerförbundets och LO:s representant i utredningsgruppen.
Innan jul ska det finnas bara ett slutgiltigt förslag som ska till regeringen.

 

Sen i våras har utredaren Bo Diczfalusy jobbet med ett förslag till ny elbehörighetslag. Runt sig har han experter och en referensgrupp. I referensgruppen sitter representanter från branschen, facken, staten, Elsäkerhetsverket och andra.

Flera olika intressen ska samsas i ett nytt förslag och bland annat parterna har lagt egna förslag. De fem LO-facken som berörs av utredningen la i april ett eget förslag i 19 punkter.
Nu går arbetet vidare och strax efter riksdagsvalet möts referensgruppen för att vaska fram ett huvudförslag. I inkorgen ligger fem alternativa helhetsförslag. Ett av förslagen har man till största delen redan strukit. Nu ska de fyra övriga gås igenom och kvar ska det bli ett huvudförslag.
Det är tänkt att ett slutgiltigt förslag ska bli klar redan under septembermötet. Sen ska utredaren jobba vidare med detaljer.

Frågan är hur valet kan påverka utredningen. Det är den nuvarande regeringen som gett direktiven till utredningen. I riskdagsdebatten om elsäkerheten har företrädare för oppositionen haft en annan ståndpunkt än regeringen.
– Slutresultatet ska egentligen inte påverkas av valet, men jag tror att det gör det, säger Tina Nordling.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se