Vill ert parti motverka otrygga anställningsformer och i så fall hur?

Vänsterpartiet: Ja, vi föreslår flera lagändringar. Fast anställning ska vara norm och det ska krävas särskilda skäl för att anställa tillfälligt. Den som varit tillfälligt anställd i sammanlagt två år under en period av fem år ska ges fast anställning.
Socialdemokraterna: Ja, efter två år med en otrygg anställning ska den omvandlas till en fast anställning.
Miljöpartiet: Ja. Vi vill få bort missbruket av tidsbegränsade anställningar och orimliga schemaläggningar. Vi vill att man ska ha rätt till tillsvidareanställning om man har varit tidsbegränsat anställd hos samma arbetsgivare i tre år under en femårsperiod. Vi står bakom allas rätt till heltid.
Sverigedemokraterna: Inget svar har lämnats trots flera påminnelser från redaktionen.
Centerpartiet: Vi anser att det är viktigt att det finns många olika anställningsformer då olika anställningsformer passar olika arbeten och personer. Därför behövs exempelvis vikariat, visstidsanställningar och säsongsanställningar.
Folkpartiet: En orsak till att så många jobb är tillfälliga är att skillnaden i villkor mellan tillsvidare- och visstidsjobb är så stor. Då drar sig en del arbetsgivare för att erbjuda tillsvidareanställning. Vi vill göra arbetsmarknaden mer rörlig och samtidigt förbättra a-kassan.
Moderaterna: Vi står bakom den svenska modellen. Det innebär att frågan om anställningsformer och till exempel bemanningsföretag hanteras av arbetsmarknadens parter.
Kristdemokraterna: Vi vill se över LAS, utifrån förändringar i omvärlden och de anställningsformer som finns på arbetsmarknaden, men tryggheten för arbetstagarna måste sökas genom att förbättra människors omställningsförmåga snarare än att via lagstiftningen skydda vissa jobb.