Vill ert parti förändra reglerna i sjukförsäkringen och i så fall hur?

Vänsterpartiet: Alla ska känna en trygghet i att det är möjligt att klara sig ekonomiskt om man blir sjuk. Vi vill på sikt att 80 procent ska få ut 80 procent av sin förlorade inkomst vid sjukdom. Ingen bortre gräns ska finnas i sjukpenningen.
Socialdemokraterna: Den som är sjuk ska ha rätt både till rehabilitering tillbaka till arbete och ekonomisk ersättning under den tid det tar. Vi vill stoppa utförsäkringarna, höja taket, se till att ersättningen är 80 procent under hela sjukskrivningsperioden och satsa mer på rehabilitering.
Miljöpartiet: Vi har ett eget förslag som kallas Arbetslivstrygghet. Det är ett samlat trygghetssystem som är tydligt och omfattar alla. För att undvika att individer bollas runt mellan olika myndigheter ska trygghetssystemet skötas av en myndighet.
Sverigedemokraterna: Inget svar har lämnats trots flera påminnelser från redaktionen.
Centerpartiet: Centerpartiet anser att metoderna för att bedöma hur mycket människor kan arbeta bör förändras. När någon ska få ersättning är det viktigt att ersättningen bedöms från medicinska grunder. Vi tycker också att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan borde samarbeta mer än vad de gör idag. Det är viktigt för att se till att de som kan jobba får jobba så mycket de kan och orkar med.
Centerpartiet vill också införa ett golv i sjukförsäkringen som är en minimiersättning. Ca 80 procent av lönen upp till ett högt satt tak anser Centerpartiet är en rimlig sjukförsäkring.
Folkpartiet: Nej.
Moderaterna: Vi har genomfört en sjukförsäkringsreform med omfattande satsningar på aktiva och tidiga rehabiliteringsinsatser. Det har lett till att sjukfrånvaron minskat väsentligt och att fler kommit närmare arbetsmarknaden. Men det finns fortfarande utmaningar kvar. Andelen sjukfrånvarande med psykisk ohälsa ökar, kvinnor är väsentligt mer sjukfrånvarande än män och gruppen unga förtidspensionärer är stor.
Kristdemokraterna: Vi har i dagsläget inga planer på att förändra sjukförsäkringen.