• Ylva Johansson. FOTO: PRESSBILD

  • Jessica Polfjärd. FOTO: PRESSBILD

  • FOTO: TOMAS NYBERG

– Vi behöver ett höjt a-kassetak. Vi behöver det nu, säger Harald Pettersson, ordförande i SO, A-kassornas samorganisation. Han får medhåll från socialdemokraterna och representanter från facken och arbetsgivarorganisationen Almega.
I Almedalen på Gotland i somras, möttes moderaterna och socialdemokraterna i en debatt om a-kassan.

 

I tolv år har a-kasseersättningen legat still. Högsta dagpenningen är i dag 680 kronor, oavsett inkomst. I praktiken hamnar man på en ersättning efter skatt på runt 10 000 kronor i månaden.
När alliansregeringen kraftigt höjde avgifterna till a-kassan 2006, så var anledningen att det skulle minska arbetslösheten.
– A-kassorna är ett av de största fiaskona för den här regeringen. Sänkt försäkring skulle leda till flera jobb. Det skedde inte, säger Ylva Johansson, socialdemokraternas talesperson i arbetsmarknadsfrågor.

I och med höjningen
av a-kasseavgiften tappade de samlade a-kassorna en halv miljon medlemmar. 2006 var 83 procent av arbetskraften medlemmar i a-kassorna. I dag är det 70 procent.
Även Marie Silfverstolpe som är näringslivschef på Almega, tycker att a-kassorna inte fungerar.
– Vi ser som många andra. A-kassan fungerar inte. Taket är för lågt, säger Silfverstolpe.
Socialdemokraterna har sagt att taket måste höjas från 680 till 910 kronor.
– Det finns flera saker som måste göras i arbetslöshetsförsäkringen, men det mest akuta är att höja ersättningen, säger Ylva Johansson (S), som också menar att den nuvarande regeringen försöker gömma frågan om ersättning i en socialförsäkringsutredning.

Alliansregeringen har menat
att en låg nivå på ersättning, precis som hög avgift, ska minska arbetslösheten. Kritiken har varit kompakt. Inte bara den politiska oppositionen utan också representanter från arbetsmarknadens parter menar att avgiften måste höjas.
– Vi får väl se. Vi lovar inget. Det pågår en socialförsäkringsutredning, där vi bland annat diskuterar a-kassan, säger moderaten Jessica Polfjärd, på frågan om regeringen ska ändra syn på ersättningen. Polfjärd är ordförande riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Hon menar också
att den nuvarande oppositionen inte har någon finansiering för förslaget på höjning.
– Det finns en splittring på vänstersidan. Man är inte överens om finansieringen, nivåerna, längden och avtrappningen i försäkringen, säger Jessica Polfjärd.
Vid debatten diskuterades också de försäkringar som växt fram som komplement till a-kassan.
– Statsministern tycker att det ska bli en allt större del av försäkringen. Det tror jag är en felaktig väg att gå. Arbetslöshetsförsäkringen ska hålla en sån nivå att man inte ska behöva tilläggsförsäkringar, säger Ylva Johansson.