• Foto: Hans Andersson

Kollektivavtalsförsäkringarna genom Afa, betalade under 2013 ut över nio och en halv miljard i försäkringsersättningar. Det motsvarar ungefär trettiosju miljoner om dagen. Försäkringsbolaget handlade en bit över trehundratusen ärenden under 2013.

Åttio miljoner betalades ut till personer anställda under Elektrikerförbundets kollektivavtal.
Carina Westby, handläggare från Afa förläste för Elektrikernas försäkringsinformatörer från region mitt som genomförde en konferens utanför Eskilstuna i slutet på maj. Hon redovisade statistik från bolaget och berättade om villkoren i våra kollektivavtalsreglerade försäkringar. Hon berättade bland annat om hur olika reklamkampanjer påverkar medvetenheten bland försäkringstagarna och att dessa leder till ett ökat uttag av berättigade ersättningar.
– Pensionärernas riksorganisation genomförde för ett antal år sedan en kampanj för sina medlemmar gällande retroaktiv ersättning från Afa. Våra telefoner ringde då varma, säger Carina Westby.

Landsorganisationens kampanj gällande premiebefrielse har ökat antalet ansökningar markant, men det är fortfarande många som missar ersättningar. En bit över 16 000 beviljades premiebefrielse vid föräldraledighet under 2013. Detta utgör dock en oproportionerligt liten andel eftersom det enligt statistiska centralbyrån föddes över 113 000 barn under 2013. Något fler än tio procent av dessa barn bör ha en förälder som arbetar inom något av LO-förbundens avtalsområden.
När en anställd har varit sjukskriven mer en fjorton dagar har arbetsgivaren en skyldighet att anmäla detta till försäkringskassan. Någon motsvarighet gentemot Afa finns dock inte. Vid Caverion i Uppsala hjälper dock företaget de anställda med att anmäla till Afa vid sjukskrivning.
– Firman anmäler om ersättning från Afa vid sjukskrivning, enligt Tomas Pettersson, informatör vid Caverion i Uppsala.

Nästan åttio miljoner utbetalades i försäkringsersättningar och premiebefrielser för anställda inom Elektrikerförbundets avtalsområden. Mer än hälften av dessa pengar gällde sjukskrivningar och arbetsskador.

Hans Andersson