N Asbest webb

Här kan man se bakelitkapslarna som innehåller gjutharts. Det var dessa man slog sönder i samband med rivningen av förra och frigjorde den asbest som man ansåg att man inte hade kunskap om.
Det var i samband med dessa bandförband som asbestbandet var en del av. Det som frigjordes när man slog sönder bakeliten för att slippa värma lös gjuthartset och frigöra isocyanater.
Foto: Sven Höckert

 

I fjol sommar kom det larmrapporter från Jämtland och Medelpad. Nylevererade statorer från Ryssland till kraftverken i Gammelänge och Parteboda innehöll asbest. I Gammelänge frilades asbesten och skyddsombud stoppade arbetet. I dag är det sanerat och man hoppas kunna ha maskinen i drift i år.
– Jag har varit där och hälsat på och nu har man bytt ut samtliga lindningar och återställt utrustningen i det skick som den skulle ha varit i utan asbest, säger Sven Höckert från Elektrikerförbundet.

Det blev en riktig ”överraskning” för både Fortum, anställda och skyddsombud, när man upptäckte asbesten inbäddad i statorn. Ända sen 80-talet har asbest varit totalförbjuden i Sverige. Det är rent livsfarligt. Men i Ryssland precis som i en hel del andra länder så är synen en annan på asbesten.

Det stora problemet i Gammelänge var att asbesten frilades. Elektrikerförbundets skyddsombud stoppade arbetet. Det gick ju inte att skicka tillbaka till Ryssland. Då det är förbjudet att importera, så är det förbjudet att exportera också.

Under året har en saneringsfirma tagit hand om asbesten och två andra företag har byggt upp det igen. Nu är arbetet i gång att få det klart.
– Vi har fått det sanerat och tillbakamonterat med andra godkända material, säger Patrik Olsson, bas U för arbetet.
I och med att statorn i Gammelänge är sanerad är också skyddsombudsstoppet hävt.
– Den nya statorn är då fri från asbestlindningar och motsvarande och ska vara godkänd enligt de svenska reglerna, säger Sven Höckert från Elektrikerförbundet.

Nu är man förhoppningsvis lite noggrannare hos Fortum inför kommande köp. En maskin har stått i minst ett år det har blivit dyrt.
– Jag har inte en aning om kostnad, det är ju ofta en maskin som står. Men vi vill inte ha repriser på det här. Ryssarna får skärpa till sig, säger Patrik Olsson.
Men han tror nog att det blir fortsatta leveranser från Ryssland.
– Det är så pass mycket billigare.
I Parteboda frilades inte asbesten, utan statorn ställdes bara undan. Därför lades heller inget skyddsombudsstopp. Fortfarande vet man inte riktigt vad som ska hända.

Sven Höckert är ändå orolig för framtiden.
– Företaget har meddelat att man tänker outsourca hela företagets personal inom vattenproduktion. Det gör att det blir svårare att hålla koll på långsiktigheten i det ansvar som Fortum har i att kontrollera att ingen personal i längden fick lyte och men av asbesthistorien, säger Höckert.

 Per Eklund