Arbetslösheten för elektriker har minskat. I juli var det 20 färre än i juni och jämfört med juli i fjol är det 154 färre.

Medan arbetslösheten totalt ökat något i Sverige under sommaren, så minskar det för elektrikerna.

Totalt ökade antalet öppet arbetslösa i Sverige från 89 343 till 93 933 personer. För elektrikerna har det istället minskat, från 408 öppet arbetslösa på heltid i juni till 388 i juli, 1,5 procent. I juli 2013 var det 542 öppet arbetslösa.

Förutom öppet arbetslösa på heltid, är 56 elektriker arbetslösa på deltid. Dessutom är det 340 elektriker som går i program med aktivitetsstöd.

Per Eklund