Arbetsdomstolen, AD, avvisade Elektrikerförbundets krav på skadestånd på grund av uteblivna skyddsronder på servicebilar. I stället dömer AD att Elektrikerförbundet ska betala 235 000 kronor i rättegångskostnader till Eio.

Elektrikerförbundet, Sef, gick till AD och menade att skyddsombudet på Midroc Electro i Stockholm hindrats i sitt arbete, genom att bolaget inte bli samverkat med skyddsombudet i samband med inköp av ny servicebil.

Sef anser att skyddsombud ska medverka vid inköp och val av servicebil och att det ska genomföras regelbundna skyddsronder på bilarna. Arbetsgivaren, Midroc, säger i sin talan att de lokalt inte kan behandla vilken typ av servicebil företaget ska köpa in. Det finns centrala avtal där bolaget beslutat om vilken bilmodell som ska användas, och företaget menar att serviceavdelningen i Stockholm inte har möjlighet att påverka vilken bil som ska köpas.

Företaget och Eio menar att det inte ingår i skyddsombudets uppdrag att delta vid inköp av servicebilar. Dessutom hävdar företaget att något skyddsombud tidigare inte haft några synpunkter på hur processen går till vid inköp av bilar.
Förutom tvisten om bilinköpen, så hävdade Sef i sin anmälan att företaget brustit i sitt arbetsmiljöansvar genom att inte ha en lokal

AD går på företagets linje och säger i sin dom att företaget inte hindrat skyddsombudet i hans arbete. I domskälen talas övergripande om hur företaget tagit sitt skyddsansvar. Däremot sägs inget specifikt i domen om skyddsombudets rätt att delta i beslutet av bilinköp.

AD avvisar därför Elektrikerförbundets krav och döms istället att betala 235 000 kronor i rättegångskostnader till Eio och Midroc Electro. Domen i AD var enhällig.

Per Eklund