Elektrikerförbundet utökar nu sympativarslet för Seko-strejken. Den 1 juli tas alla anställda hos Stanley Security Sverige AB och SA Bevakning AB ut i strejk. Under onsdagen kommer också ett nytt bud från medlarna.

Redan den 23 juni träder det första varslet från Elektrikerförbundet i kraft. Det är anställda inom Installationsavtalets tillämpningsområde på Tanum Shoppingcenter i Tanumshede, som då tas ut i strejk till stöd för tågförarna i Seko.

Nu utökar alltså Elektrikerförbundet sitt varsel till att gälla även delar av de anställda som arbetar under Larm- och säkerhetsavtalet.

Under onsdagen togs också beslut hos Byggnads och Handels att varsla om sympatiåtgärder.

För Byggnads del är det sammanlagt cirka 100 medlemmar som tas ut i strejk från den 1 juli.
Strejken riktas mot byggen i Kiruna, Oskarshamn, Tanumshede, Växjö, Deje, Örebro, Piteå och Örnsköldsvik.
För Handels det så varslar de om sympatistrejk från den 1 juli vid fryshusföretaget Bring Frigos arbetsplatser i Helsingborg, Jordbro och Johanneshov i Stockholm. Totalt berörs 120 anställda.

Därmed har alla LO-förbund förutom Musikerförbundet varslat om sympatiåtgärder till stöd för Seko. Om sympatiåtgärderna träder i kraft kan det därmed bli en av de största arbetsmarknadskonflikter som genomförts på lång tid.

Men konflikten kan vara löst redan under onsdagen. Under onsdagseftermiddagen kommer medlarna med ett bud.

– Vi har en planering som innebär att vi tänker lägga en hemställan klockan 16 och begära att parterna svarar klockan 19, säger medlaren Leif Ohlsson till TT.

Per Eklund

 

Varsel om ytterligare sympatiåtgärder

Inom spårtrafikbranschen pågår en konflikt mellan Seko, Facket för Service och Kommunikation och Almega Bransch Spårtrafik. Konfliktens kärna handlar om ordning och reda inom den alltmer avreglerade järnvägsbranschen. Frågan har ställts på sin spets genom tågoperatören Veolias försök att omvandla två tredjedelar av tågvärdarnas och hälften av lokförarnas heltidsanställningar till deltidsanställningar.

Bakgrunden är sannolikt Veolias underfinansierade anbud för att vinna upphandlingen av Öresundståg. Nu får personal och resenärer betala i form av sämre villkor och service. Det är orimligt att företag först dumpar sig in på en marknad och sedan gör löntagare arbetslösa eller tvingar dem att sitta på pass vid telefon för att eventuellt få en otrygg timmanställning. Detta är en oacceptabel utveckling som leder till att löntagarnas fri- och rättigheter inskränks så det grövsta. Det kan Svenska Elektrikerförbundet aldrig tolerera.

Svenska Elektrikerförbundet står därför helt bakom Seko i kampen att förhindra urholkningen av medlemmarnas villkor och är berett att vidta de åtgärder som behövs för att få Almega Bransch Spårtrafik att ändra uppfattning.

Svenska Elektrikerförbundet varslar mot bakgrund av ovanstående om följande sympatiåtgärd från och med den 1 juli 2014 klockan 05:00.

Stridsåtgärden omfattar total nedläggelse av arbete som utförs av anställda inom Larm- och Säkerhetsavtalets tillämpningsområde. Stanley Security Sverige AB omfattas av arbetsnedläggelse och arbetsblockad. Affärsområdet Brand och Bank omfattas inte. SA Bevakning AB omfattas av arbetsnedläggelse och arbetsblockad.

Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden innebär att åtgärden kvarstår även om arbetet överlåts på annan. Arbetsskyldighet föreligger inte för tekniker/montörer som inte omfattas av arbetsnedläggelsen för blockerat arbete.
Arbetsgivare som försöker kringgå ovan angivna stridsåtgärder kommer att utsättas för omfattande stridsåtgärder efter varsel. Att omfördela arbetsuppgifter uppfattas som ett sådant kringgående.

Sympatiåtgärden gäller tillsvidare till dess SEKO och Almega Bransch Spårtrafik träffat kollektivavtal eller Svenska Elektrikerförbundet återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis.

Stockholm den 18 juni 2014, Svenska Elektrikerförbundet, Ronny Wenngren, förhandlingschef

 

rsel om sympatiåtgärder

Inom spårtrafikbranschen pågår en konflikt mellan Seko Facket för Service och Kommunikation och Almega Bransch Spårtrafik. Konfliktens kärna handlar om ordning och reda inom den alltmer avreglerade järnvägsbranschen. Frågan har ställts på sin spets genom tågoperatören Veolias försök att omvandla två tredjedelar av tågvärdarnas och hälften av lokförarnas heltidsanställningar till deltidsanställningar.

Bakgrunden är sannolikt Veolias underfinansierade anbud för att vinna upphandlingen av Öresundståg. Nu får personal och resenärer betala i form av sämre villkor och service. Det är orimligt att företag först dumpar sig in på en marknad och sedan gör löntagare arbetslösa eller tvingar dem att sitta på pass vid telefon för att eventuellt få en otrygg timmanställning. Detta är en oacceptabel utveckling som leder till att löntagarnas fri- och rättigheter inskränks å det grövsta. Det kan Svenska Elektrikerförbundet aldrig tolerera.

Svenska Elektrikerförbundet står därför helt bakom Seko i kampen att förhindra urholkningen av medlemmarnas villkor och är berett att vidta de åtgärder som behövs för att få Almega Bransch Spårtrafik att ändra uppfattning.

Svenska Elektrikerförbundet varslar mot bakgrund av ovanstående om följande sympatiåtgärd från och med den 23 juni 2014 klockan 05:00

Stridsåtgärden omfattar total nedläggelse av arbete som utförs av anställda inom Installationsavtalets tillämpningsområde på Tanum Shoppingcenter, Tanumshede.
Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden innebär att åtgärden kvarstår även om arbetet överlåts på annan. Arbetsskyldighet föreligger inte för montörer som inte omfattas av arbetsnedläggelsen för blockerat arbete.
Arbetsgivare som försöker kringgå ovan angivna stridsåtgärder kommer att utsättas för omfattande stridsåtgärder efter varsel. Att omfördela arbetsuppgifter uppfattas som ett sådant kringgående.

Sympatiåtgärden gäller tillsvidare till dess Seko och Almega Bransch Spårtrafik träffat kollektivavtal eller Svenska Elektrikerförbundet återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis.

Stockholm den 10 juni 2014, Svenska Elektrikerförbundet, Ronny Wenngren, förhandlingschef

 

 

LO-förbundet Byggnads varslar om sympatiåtgärder.