Seko som strejkar för en större andel fasta jobb, har fått ett mycket stort stöd både inom fackföreningsrörelsen och bland allmänhet.

Konflikten om anställningsformerna för tågförare hos företaget Veolia är fortfarande inte löst. I dag utökas strejken till Kustpilen i Östergötland och allt fler förbund varslar nu om sympatiåtgärder.

Det var den 23 maj som Seko kom med varslet om strejk för 300 tågförare i södra Sverige.

I de förhandlingar och diskussioner med motparten Veolia och dess arbetsgivarorganisation Almega, har Seko fått väldigt lite gehör. Almega har istället svarat med lockout. Stödet bland fack och allmänhet har dock varit stort.

Konflikten berör en fråga som många fackliga organisationer kämpar med i dag. Omvandlingen av fasta anställningar, till andra former av lösare anställningar och bemanningsanställningar.

Inte oväntat har många fackliga organisationer ställt sig bakom Seko i konflikten. Endera med stöduttalande eller med sympativarsel.

Stödet för den strejkande tågpersonalen ökar nu hela tiden. I dag har åtta LO-fack inte bara uttalat sitt stöd, utan även varslat om sympatiåtgärder.

Fram till tisdagen för midsommar hade Elektrikerförbundet, Kommunal, IF Metall, Fastighetsanställda, GS-facket, Hotell- och restauranganställdas förbund, Livs, Målarna, Transport samt Syndikalisterna varslat om sympatiåtgärder som blockad och strejk.

– Vi vill få stopp på det Veolia håller på med. Sånt här kommer att spridas till andra grupper om de få hålla på så här. Någonstans måste vi sätta ner foten. Nu är det nog. Arbetsgivarna ska behandla oss för den värdefulla arbetskraft vi är, säger Elektrikernas förhandlingschef Ronny Wenngren.

”Den svenska arbetsmarknaden förändras. Otrygga anställningar blir allt vanligare. Sekos sak är vår sak …”, skriver Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund i en kommentar. Kommunals varsel omfattar dem som arbetar med storstädning på Lunds universitetssjukhus.

Seko har också utökat konflikten från och med midsommarafton. I dag utvidgas strejken till Kustpilen i Östergötland. Natten till fredag är 700 pendeltågsförare i Stockholm uttagna i strejk, liksom 142 vid Krösatågen i Småland.

Seko har fått ett stöd av hela LO-styrelsen, där samtliga LO-fack finns representerade. Journalistförbundet har också ställt sig bakom Seko.

”Kampen för alla anställdas villkor och trygghet är nödvändig att ta. Vi ser i flera olika branscher, inklusive vår egen, hur arbetsgivare allt oftare använder sig av bemanningsanställda och visstidsanställda som ges mycket dåliga arbetsvillkor. Vi stöttar Seko i deras kamp för tryggare villkor.”, skriver Journalistförbundet i ett uttalande.

Även Finansförbundet, och Facket för försäkring och finans, FTF, ställer sig bakom Seko.

Samtidigt kommer nu också en del politiska förslag om begränsningar i strejkrätten. Folkpartiet vill begränsa möjligheterna till sympatiåtgärder. Möjligheterna till sympativarsel drevs på 1920-talet igenom av Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF, som vill ha möjligheter att sympatilockouta.

Uppdaterad