Stödet för den strejkande tågpersonalen ökar nu hela tiden. Sex LO-fack har nu inte bara uttalat sitt stöd, utan även varslat om sympatiåtgärder.

Medlarna i konflikten mellan Seko och Veolia/Almega lyckades inte i sitt försök. Arbetsgivarna sa ja till medlarnas förslag medan Seko sa nej. Ordföranden Janne Rudén sa i en kommentar att medlarna inte lyckats få in något som löste konfliktens kärna i medlarbudet.

Därmed kan konflikten utökas rejält från och med midsommarafton. Då är 700 pendeltågsförare i Stockholm uttagna i strejk, liksom 142 vid Krösatågen i Småland.

Seko har fått ett stöd av hela LO-styrelsen, där samtliga LO-fack finns representerade. Journalistförbundet har också ställt sig bakom Seko.

”Kampen för alla anställdas villkor och trygghet är nödvändig att ta. Vi ser i flera olika branscher, inklusive vår egen, hur arbetsgivare allt oftare använder sig av bemanningsanställda och visstidsanställda som ges mycket dåliga arbetsvillkor. Vi stöttar Seko i deras kamp för tryggare villkor.”, skriver Journalistförbundet i ett uttalande. 

Även Finansförbundet, och Facket för försäkring och finans, FTF, ställer sig bakom Seko.

Sex fackförbund inom LO, hade fram till lunchtid på fredagen, dessutom varslat om sympatiåtgärder, som strejk och blockad. Det är Elektrikerförbundet, Hotell-och restaurangfacket, IF Metall, Kommunal, Fastighetsanställda och GS-facket

”Den svenska arbetsmarknaden förändras. Otrygga anställningar blir allt vanligare. Sekos sak är vår sak och därför är det självklart för oss att stödja Seko i deras förhandlingar för rättvisa arbetsvillkor och anställningar”, skriver Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund i en kommentar. Kommunals varsel omfattar dem som arbetar med storstädning på Lunds universitetssjukhus.

Sympativarslen träder i kraft efter midsommarhelgen.

Per Eklund