Tågkonflikten trappas nu upp. Efter att förhandlingarna i helgen rasade, så går nu Seko in med nya varsel. Och nu förflyttas konflikten till andra delar av landet. Stockholms pendeltåg och Krösatågen dras in. I Stockholm omfattar strejken 700 Seko-medlemmar.

Elektrikerna lägger samtidigt ett sympativarsel om strejk från den 23 juni.

– Bollen ligger nu hos Almega. Almega har gång på gång avvisat våra förslag på en lösning och kommit med motförslag som inte kan betraktas som annat än oseriösa. Därför tvingas vi nu återigen utöka varslet för att få ett slut på de otrygga anställningarna, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare, Seko.

Seko varslar om stridsåtgärder i form av total arbetsnedläggelse, strejk för samtliga medlemmar som arbetar inom Veolia Transport Sverige AB, Krösatåg och Stockholmståg KB (Pendeltågstrafiken).

Stridsåtgärderna träder ikraft den 20 juni 2014 kl. 03.00 och omfattar 142 Seko-medlemmar på Krösatåg och 700 medlemmar inom Stockholmståg.

Elektrikerna går nu också in i sympatiåtgärder.

– Nu får personal och resenärer betala i form av sämre villkor och service. Det är orimligt att företag först dumpar sig in på en marknad och sedan gör löntagare arbetslösa eller tvingar dem att sitta på pass vid telefon för att eventuellt få en otrygg timmanställning. Detta är en oacceptabel utveckling som leder till att löntagarnas fri- och rättigheter inskränks å det grövsta. Det kan Svenska Elektrikerförbundet aldrig tolerera, säger förhandlingschefen Ronny Wenngren i varslet.

Han säger vidare att Svenska Elektrikerförbundet står helt bakom Seko i kampen att förhindra urholkningen av medlemmarnas villkor och är berett att vidta de åtgärder som behövs för att få Almega Bransch Spårtrafik att ändra uppfattning.

Utifrån detta varslar Elektrikerförbundet varslar e om sympatiåtgärd från och med den 23 juni 2014 klockan 05:00

Stridsåtgärden omfattar total nedläggelse av arbete som utförs av anställda inom Installationsavtalets tillämpningsområde på Tanum Shoppingcenter, Tanumshede.

”Arbetsgivare som försöker kringgå ovan angivna stridsåtgärder kommer att utsättas för omfattande stridsåtgärder efter varsel. Att omfördela arbetsuppgifter uppfattas som ett sådant kringgående.”, säger Elektrikerförbundet i sitt varsel.

Per Eklund