Tågstrejken fortsätter. Parterna i den pågående tågkonflikten har inte närmat sig varandra.
Seko har under onsdagen beslutat utvidga genom ett nytt varsel vid Kustpilen som träder i kraft den 17 juni.

Den utvidgade konflikten beror enligt Seko på att Veolia vill att allt vikariebehov ska lösas med timanställda vid Kustpilen. Kustpilen kör tågtrafik på sträckorna Linköping-Kalmar och Västervik-Linköping.

– Veolias metod att genom dumpade anbud vinna upphandlingar och försämra de anställdas villkor måste få ett slut. Vi får hela tiden in nya vittnesmål från timanställda på Veolia som berättar om hur man förväntas stå till förfogande dygnet runt. Är man inte tillgänglig sätts man upp på ”svarta listan” och telefonen slutar ringa. Detta är helt oacceptabelt, säger Sekos förbundsordförande, Janne Rudén i ett pressmeddelande.

Sekos varsel innebär strejk och total arbetsnedläggelse för Sekos omkring 60 medlemmar inom Kustpilen. Arbetsuppgifterna sätts också i blockad, vilket innebär att ingen annan får utföra arbete som berörs av strejken. Stridsåtgärderna träder i kraft den 17 juni klockan 04.00.

– Veolias förslag till ny organisation för Kustpilen är ännu sämre än planerna för Öresundståg. Seko anser att den här formen av anställningsförhållanden inte hör hemma på svensk arbetsmarknad och nu måste Veolia anpassa sig till de förhållanden som råder här i Sverige och till den svenska modellen, som vi kommer att försvara i alla lägen, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare på Seko.

De andra fackförbunden inom 6F ställer sig bakom Seko:s beslut i tågkonflikten

– Vi står bakom Sekos konfliktåtgärder och deras kamp för ordning och reda inom den alltmer avreglerade järnvägsbranschen, säger 6F-förbundens ordförande och avtalssekreterare i ett gemensamt uttalande.

Enligt en ny Sifo-undersökning som gjorts i de tre län som är berörda, ställer sig 76 procent av tillfrågade bakom Seko-medlemmarnas krav på bättre arbetsvillkor.

Per Eklund