Det blir Joel Larsson, 28 år, från Västerås som blir ansvarig för ungdomsfrågor inom Elektrikerförbundet.

Under ett par år har ungdomar i Elektrikerförbundet slagits för ett större inflytande. Vid Förbundsmötet beslutades om att det ska finnas en ungdomsansvarig. Vid valet stod det mellan Claes Melkersson, 24 år, från El-ettan, och Joel Larsson från VK 9. Ett jämnt val slutade med att Joel Larsson blev vald som ungdomsansvarig fram till nästa Förbundsmöte om fyra år.

Per Eklund