Elin Gustafsson Fagerlind valdes som andra suppleant till Elektrikernas förbundsstyrelse.

Det blev en del förändringar i vilka som sitter i förbundsstyrelsen. Förhandlingschefen Ronny Wenngren har tidigare inte suttit som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. Efter en stadgeförändring som beslutats under förbundsmötet, så sitter förhandlingschefen numera som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

Styrelsen har också utökats med en andra suppleant till varje styrelseledamot från verksamhetskretsarna. Därmed är det många nya ansikten som suppleanter. En av de nya är Elin Fagerlind valdes som 2:e suppleant från El-Ettan. Än så länge är hon ensam kvinna i förbundsstyrelsen.

Så här ser den nya förbundsstyrelsen ut:

Jonas Wallin, ordförande

Per-Håkan Waern, 1:e vice ordförande

Ulf Carlsson, 2:e vice ordförande

Ronny Wenngren, förhandlingschef (Urban Pettersson efter 2016)

Från verksamhetskretsarna:
VK 1: Ordinarie: Kjell Drotz, 1:e suppleant: Daniel Lundin, 2:e suppleant: Elin Gustafsson Fagerlind.

VK 2/10: Ordinarie: Johan Fredriksson VK 10, 1:e suppleant: Daniel Lundblad VK 10, 2:e suppleant: Mats Andreasson VK 10.

VK 8: Ordinarie: Jonas Lindgren, 1:e suppleant: Per-Ola Nilsson, 2:e suppleant: Roger Persson.

VK 9: Ordinarie: Patrik Frithz, 1:e suppleant: David Fernhed, 2:e suppleant: Kent Larsson.

VK 15: Ordinarie: Kenneth Nyhlen, 1:e suppleant: Peter Nordin, 2:e suppleant: Mikael Olsson.

VK 16: Ordinarie: Andreas Hellgren, 1:e suppleant: Jens Rönnelöv, 2:e suppleant Peter Svalling.

VK 21: Ordinarie: Mikael Karlsson, 1:e suppleant: Thomas Hedlund, 2:e suppleant: Johan Eklund.

VK 26/31: Ordinarie: Arne Forsberg VK 26, 1:e suppleant Stefan Lyshed-Jakobson VK 31, 2:e suppleant: Johan Torstensson VK 26.

VK 28: Ordinarie: Peter Andersson, 1:e suppleant: Jan Ericsson, 2:e suppleant: Andreas Ådén.

Per Eklund