• Mikael Pettersson. Foto: Eric Salomonsson

 

– Flera måste ta tillvara rätten att arbeta på ackord. Det är riktigt allvarligt nu vad gäller ackorden.
Det sa Mikael Pettersson från förbundskontoret, när han rapporterade om en allt mindre andel av Elektrikerförbundets medlemmar som väljer att jobba på ackord.
Flera andra tog också upp ackordsfrågan under den sista dagen på Elektrikernas Förbundsmöte.

 

Ackordvolymen är nu nere i tolv procent, räknat på hela landet. Det skiljer från tre procent i ett par verksamhetskretsar till som mest 20 procent i Skåne.
Från flera håll såg man det som allvarligt att ackordsvolymen minskar. Elektrikernas avtal ger dem rätt till att använda sig av ackordsberäkning.
– Det blir en extra månadslön eller två per år om man utför arbetet på ackord, sa Mikael Pettersson och höjde rösten.
– Varför är organisationen så trög. Varför ska det vara så förbannat svårt att tillämpa de rättigheter vi har. Möte efter möte har slagit för detta viktiga med ackordsvolym, sa Pettersson.
Flera andra tog upp den sjunkande ackordsvolymen.
– Vi kan inte leva med att det här går i graven. Konstigt att vi inte kan investera i ackorden. Alla får ta och tänka oss för. Hoppas vi begriper annars är vi inte det egna stolta förbundet längre, sa Mikael Karlsson från Borlänge.

 

Även förbundsordföranden Jonas Wallin tog upp ackordsfrågan under sitt avslutningstal. Han menade att alla nu måste jobba för att öka ackordsverksamheten.
– Ackorden är i särklass det enklaste sättet att öka sin inkomst., sa Wallin.
Wallin tog också upp en rad utmaningar som han menade Elektrikerna måste jobba med. I de utmaningarna pekade han på att de behövdes ökad närvaro på arbetsplatserna, öka antalet förtroendevalda, få med fler i studieverksamhet och värva fler medlemmar.
– Vi måste bli mer ideologiska. Vi är inget försäkringsbolag och ingen servicebutik.

 

Och hans slutord var en tydliga i en uppmaning att ta på sig blåstället i det fackliga arbetet.
– Gå hem, korrigera och omprioritera. Det finns inte plats för fritt valt arbete, sa Wallin

 

Per Eklund