Jonas Wallin fortsätter som ordförande för Svenska elektrikerförbundet. Vid förbundsmötet valdes Wallin enhälligt för ytterligare fyra år som ordförande.
Som 1:e vice ordförande valdes Per-Håkan Waern, efter en jämn omröstningJonas Wallin, valdes till förbundsordförande i juni 2009 då den tidigare ordföranden Stig Larsson avgick med pension.

 

Till 1:e vice ordförande valdes Per-Håkan Waern. Han jobbar i dag på förbundskontoret med arbetsmiljöfrågor och förhandlingsfrågor. Per-Håkan Waern efterträder Thomas Sandgren, som suttit på posten sen 2009. Sandgren aviserade redan hösten 2013 att han inte var aktuell för omval.
Omröstningen till ny 1:e vice ordförande blev en jämn historia. Fyra personer var nominerade. Förutom Waern var det Mikael Pettersson, Pontus Boström och Niklas Tempel. Valutskottets förslag var Pontus Boström.

 

I första omröstningen var det ingen som fick över 50 procent av rösterna, varför det blev en ny omröstning mellan de två med mest röster. Per-Håkan Waern fick i den andra omröstningen 58 röster medan Mikael Pettersson fick 55 röster.

 

Till 2:e vice ordförande omvaldes Ulf Carlsson, som suttit på uppdraget sen i november 2010.Förhandlingschefen Ronny Wenngren omvaldes och sitter kvar till sin pensionering 2016. Han efterträds 2016 av Urban Pettersson.

 

Per Eklund