• Thomas Sandgren har lett den grupp som lagt förslag till nya stadgar. Vid en lång föredragning gick han igenom ganska många förändringar. En del av mer redaktionell natur, andra förslag var en anpassning till verkligheten. Foto: Tomas Nyberg

 

Elektrikernas Förbundsmöte har beslutat om nya stadgar. Mycket av förtydligande, anpassning till verkligheten och språkliga justeringar.
Men det är några som har större betydelse än andra.

Det blev en ganska livaktig debatt om förändringarna av stadgarna. Att förhandlingschefen ska få plats i förbundsstyrelsen mötte en del motstånd och beslutet gick till försöksvotering, där en majoritet röstade för att ursprungsförslaget att förhandlingschefen går in i förbundsledning och förbundsstyrelse.
En annan fråga som diskuterades hur ungdomarnas närvaro och vilka ungdomar som har beslutanderätt på CR och förbundsmöten. Besluten blev att det utses en centralt ungdomsansvarig. Varje verksamhetskrets ska ha ett person på ungdomsmandat på CR-möten. De har förslags och yttranderätt, dock inte beslutsrätt.

 

Ett förslag lades också att viktigare köp och transaktioner ska upp till beslut på CR-möte. Mikale Karlsson, från förbundsstyrelsen menade dock att det måste finnas ett förtroende för förbundsstyrelsen att ta den typen av beslut.
– Jag hoppas ni litar på oss till 100 procent, annars är vi ute och cyklar så ini helvete, sa Mikael Karlsson

 

Viktiga förändringar i stadgarna:
• Förhandlingschefen går in i förbundsledningen och förbundsstyrelsen
• En centralt ansvarig ungdomsansvarig utses på Förbundsmötet.
• Det blir två suppleanter till varje mandat i förbundsstyrelsemandaten från verksamhetskretsarna.
• Antalet ungdomsmandat till CR och FM utökas. Ett per verksamhetskrets. De har dock ingen beslutsrätt.

 

Per Eklund
Thomas Sandgren har lett den grupp som lagt förslag till nya stadgar. Vid en lång föredragning gick han igenom ganska många förändringar. En del av mer redaktionell natur, andra förslag var en anpassning till verkligheten.
Foto: Tomas Nyberg