– Det är moderaterna som är hotet mot att kunna röra sig fritt i Europa.
Det sa Johan Danielsson, som kandiderar på socialdemokraternas lista i EU-valet när han talade vid Elektrikernas Förbundsmöte.

 

Johan Danielsson har haft ett stöd av sex fackförbund i sin kampanj för att få en plats i Europaparlamentet. Det är facken i 6F, Elektrikerna, Målarna, Seko, Fastighets och Byggnads samt Transport, som stått bakom hans kandidatur.
– Tack ska ni ha för att jag kunnat åka runt i Sverige på arbetsplatser under de senaste fyra månaderna. Jag har mött mellan 7 000 och 10 000 medlemmar, sa Danielsson.

Han berättade om arbetsplatser han varit på, där ingen enda medlem röstade i förra EU-valet, förutom avdelningsstyrelsen.
– Det viktigaste med kampanjen har varit att få folk att att rösta.
Han har under denna kampanj framför allt pratat om fackliga rättigheter.
– Konflikten står mellan fackliga rättigheter och företagens rörlighet. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Punkt slut.

 

Den situation som nu råder har sin bakgrund i Lavalkonflikten i Vaxholm. Där Byggnads och Elektrikerna tog strid för att de som jobbade på skolbygget där skulle kunna ha svenska kollektivavtal. Men EU-domstolen och sedan den svenska Arbetsdomstolen menade att de inte fick ta till konflikt. Facken fick sedan böta tre miljoner för sin strid för bra villkor för dem som jobade där. Böter som sedan kritiserats internationellt.
– Det var ingen slump att vi fick Lavalkonflikten hösten 2004. I maj 2004 släppte vi in tio nya länder i EU. Det var ett politiskt ställningstagande från Svenskt Näringsliv att driva konflikten mot Byggnads och Elektrikerna, sa Danielsson.

 

Lite komiskt tog han upp hur Tankesmedjan Timbro mött hans kampanj.
– I en genomgång om den politiska extremhögern på 30 sidor, så slutar de med att det största hotet för EU är en 31-åring från Borlänge.

 

Johan Danielsson återkom flera gånger under sitt tal i en kritik av moderaterna. En som fick kritik var Christoffer Fjellner.
Även Gunnar Hökmark fick en rad vänsterjabbar.
– För vem då har EU:s politik varit framgångsrik. Gunnar Hökmark älskar att tala om hur bra utvecklingen har varit med en borgerlig ledning i EU. Han brukar ofta ta upp exemplet Lettland som ett exempel. Men det var fler som flydde från Lettland 2008-2009 än som flydde ryssen 1944-1945. Och det kallar man framgång.

 

Han tog också upp Spanien och Grekland, som exempel där den ekonomiska utvecklingen varit problematisk under senare år.
– De kallar oss protektionister. Det är inte vi i arbetarrörelsen som är hotet mot rörlighet. Ska vi ha fri rörlighet så måste den vara socialt acceptabelt. Det är moderaterna som är hotet mota att röra sig fritt i Europa.

 

Slutligen tog Johan Danielsson upp transportnäringen och den stora flotta av utländska lastbilar som åker runt i landet.
– Inom åkerinäringen finns många utländska förare som bedriver olaglig inrikestrafik.
Nu föreslår den ansvarige EU-kommissionär att olagligheten ska lösas, genom att göra det lagligt.

 

Per Eklund