Total arbetsnedläggelse från den 2 juni för Sekomedlemmar på Velio Öresundståg och Velio Snälltåget. Det har nu Seko varslat om och de får nu också stöd av de andra 6F-förbunden.

Konflikten handlar enligt Seko om att arbetsgivaren sagt upp anställda på heltid och vill anställa på deltid och timanställningar.

Det är frågan om tåglinjerna Malmö-Göteborg, Malmö-Kalmar/Karlskona och Malmö-Stockholm, där Seko har över 500 anställda.

Seko, ST och Sacoförbundet TJ har haft gemensamma förhandlingar om ett nytt branschavtal sedan 2013.

När förhandlingarna om ett nytt avtal för spårtrafiken strandade, valde Seko att varsla om stridsåtgärderna.

– Vi kan inte acceptera att företag först dumpar sig in på en marknad och sedan gör våra medlemmar arbetslösa eller tvingar dem att söka flera jobb för att kunna klara sin försörjning. Veolia är ett dåligt exempel på hur avregleringen slår mot våra medlemmar, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén till www.seko.se.

Arbetsgivarna hänvisar den uppkomna situationen till att region Skåne kräver färre anställda.

”Upprinnelsen till SEKO:s strejkhot är att företaget som kör tågtrafiken i Öresundsregionen tvingas till neddragningar. Dessa beror främst på att det nya avtalet med region Skåne kräver färre anställda än vad som finns i Öresundstågsverksamheten idag.”, skriver arbetsgivarorganisationen Almega i ett pressmeddelande.

Seko får stöd av de andra fackförbunden inom 6F.

– Vi stödjer till 100 procent Seko:s strejkvarsel och deras kamp för ordning och reda inom den alltmer avreglerade järnvägsbranschen, säger 6F-förbundens ordförande och avtalssekreterare i ett gemensamt uttalande.

Per Eklund