– Det var jättegivande och lärdomsrikt att åka på konferensen om asbest. Jag har fått en djuparen insikt av internationell solidaritet, säger Sebastian Brandt från Lund, som varit till Wien på en internationell konferens som internationella Bygg- och träfacket anordnade.

– Den fråga som ständigt slog mig var att, går vinsten för några få före hälsan av de många?

Det säger Sebastian Brandt, elektriker från ApQ el Lund, som nyligen var i Wien på en internationell konferens om asbest.

Runt om i världen pågår fortfarande ett farligt arbete med asbest i många länder och i Sverige dyker frågan upp kontinuerligt. Fortfarande dör svenska arbetare av skador de fått av asbest. Sebastian Brandt har som elektriker själv mött asbesten när han jobbade på Lunds lasarett.

Vid asbestkonferensen i Wien deltog fem personer från Sverige. Förutom Sebastian, var förbundets arbetsmiljöansvarige Per-Håkan Waern där, samt representanter från Byggnads, Målarna och GS-facket. Totalt 120 delegater från 40-talet länder.

I Sverige förbjöds asbest 1982. Men ute i världen bryts det, förädlas och används.

– I Pakistan använder man en antiterroristakten för att krossa de fackföreningar som driver frågor om asbest. Där händer det att man river bort asbest för hand. Asbesten hamnar efter vägarna och sprids för vinden, säger Sebastian.

Han berättar att i Indien sänker man importtullen på just asbest för att få billigare byggmaterial. 18 av 22 länder i södra Afrika, importerar asbest för tillverkning av bland annat eternittak och rör.

– Länder som Ryssland och USA investerar mycket pengar i Afrika för att öppna upp gamla asbestgruvor på nytt och genom lobbyverksamhet påverka beslutsfattare i dessa länder att vattna ur lagstiftningen, i profitens namn, säger Sebastian.

Att det kan vara viktigt att få bort asbesten internationellt påverkar naturligtvis också förekomsten av asbesten i Sverige. Nyligen kunde Elektrikern berätta om en rysk generator som levererats till kraftverket i Gammelänge, innehöll delar av asbest.

Hur ska ni sprida den här kunskapen ni fick på konferensen?

– Vi pratar om att ha en aktionsvecka, där vi åker ut och utbildar medlemmar. Troligtvis någontig inom 6F.