Till Förbundsmötet har det kommit fem motioner. Alla har sitt ursprung i Region syd. Förbundsstyrelsen föreslår avslag på tre av motionerna och i två fall föreslår de att motionen ska anses besvarad genom det svar de ger på motionen.

• Lön förtroendeanställda ombudsmän

 Fyra medlemmar från Skåne har i en motion tagit upp löner för förtroendevala och anställda i organisationen. De har föreslagit att alla förtroendevalda samt ombudsmän inom Sef tjänar en genomsnittlig elektrikerlön.

Dessutom föreslås i motionen att Sef jobbar för samma princip inom LO med siktet inställt på alla LO-förbunden ska tjäna en genomsnittlig LO-lön.

Förbundsstyrelsen förslår avslag. I FS förslag till beslut säger man att förbundet ställer upp på ingångna avtal och kan inte som arbetsgivare kräva sänkta löner. Dessutom har ombudsmän oreglerad arbetstid.

 

• Märket

Samma fyra motionärer från Skåne förslår:

• Att Sef inom LO ska verka för att löneandelen ska öka på bekostnad av de höga vinsterna.

• Att Sef reser kravet på lagstiftning om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.

• Att Sef följer medlemmarnas avtalskrav och inte märket i kommande avtalsförhandlingar.

• Att Sef inom LO ska verka för att märket som norm avskaffas.

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på alla punkter.

 

• Kortare arbetstid

Verksamhetskrets 8 (VK 8 i Skåne och Blekinge) föreslår i en motion att Sef genom 6F verkar för förkortning av den lagstadgade arbetstiden.

FS föreslår att frågan ska ses som besvarad enligt det utlåtande de skrivit. Där säger man att förbundet arbetar med frågan på flera nivåer. Det är en politisk fråga och Sef påverkar riksdagspolitiker. Samtidigt arbetar man med frågan gentemot förbundets motparter inom ramen för kollektivavtal.

 

• Inbetalning avtalspension

Sef region syd yrkar på att Sef verkar för en förändring från årsvis inbetalning till månadsvis av avtalspensionen. De yrkar också på att Sef driver kravet tillsammans med 6F.

Förbundsstyrelsen säger i sitt utlåtande att Sef har drivit kravet i centrala försäkringsförhandlingar utan att få gehör. De säger också att det inte är möjligt att driva frågan genom 6F då det inte berör alla förbund. Därmed anser de att motionen är besvarad.

 

• Omställningsförsäkring

Region syd yrkar också på att Elektrikerförbundet verkar för en förändring av AGB och omställsförsäkrigen så att den omfattar även anställda som tvingas lämna sin anställning på grund av medicinska skäl.

Förbundsstyrelsen säger i sitt utlåtande att andemeningen i motionen är bra, men om man inför detta så finns risker att arbetsgivarna säger upp tidigare utan att ta sitt rehabiliteringsansvar.

FS förespråkar att det är bättre att verka för en egen försäkring för dessa. Därför föreslår de avslag på motionen.