Behörigheten bör ligga på företaget med endast en behörig installatör och alla som jobbar med el bör ha en statlig certifiering.

Det är huvudigrediensen i den förslag som LO-facken lade till Elbehörighetsutredningen vid deras sista möte den 8 april.

 

Tina Nordling, ombudsman i Elektrikerförbundet, sitter i Elbehörighetsutredningen. Vid senaste mötet lade hon fram det förslag somLO-facken ställt sig bakom.

– Förslaget grundar sig på att el är farligt, säger Tina Nordling, som också säger att det finns skäl för att göra förändringar,men hon ser det också som viktigt att man tittar på helheten. Både certifieringen och elbehörigheten.

 

I 19 PUNKTER i ”Krav för ett elsäkrare Sverige”, preciseras förslaget om att man vill se en förändring i behörighetsfrågan och i certifikatfrågan.

I dag finns en överenskommelse i kollektivavtal om certifikat för en utbildad elektriker. I förslaget från de LO-fack som organiserar elektriker, vill man vidga certifikatet. Det ska gälla alla som jobbar med el, och det ska bygga på utbildning, erfarenhet och ett prov och certifieringen ska enligt förslaget ändras till att bli en trepartssamverkan mellan stat, arbetsgivare och fackförening.

LO-facken har tittat en hel del på hur det fungerar i Norge. Speciellt gäller det frågan om behörig installatör. Egentligen är det inte utredningens uppdrag att se över det. Men från fackens sida ser man det som centralt att det finns en helhet om elinstallationsbehörighet och certifikat.

– Blir det inga ändringar alls i behörigheter, då blir det fel, säger Tina Nordling.

Man vill också ha en uppföljning med kontroll av kompentensen för behörig installatör. I dag finns det som tidningen skrivit om en hundraåring och många 90-åringar som är godkända som behörig installatör.

 

I FÖRSLAGET FINNS också regler för en övergångstid för de som i dag arbetar som montörer. I princip ska de få ett cerifikat om de arbetat två år. I förslaget talar LO-facken om ”preliminära krav”.

– Det är utredningens arbete att sätta detaljer, men vi vill vara tydliga var vi står, säger Tina Nordling.

Utredningens förslag till regering ska vara klart vid nyår.

 

Per Eklund

per.eklund@daladem.se