I dag polisanmäldes företaget Leasab consulting & Human resource AB av Elektrikerförbundets Region mitt.
– Företaget har regelmässig och med ledningens tillåtelse hindrat anställda att ta anställning på företag de är uthyrda till och det strider mot lagen, säger ombudsman Petter Johansson.

Han säger att företaget dessutom skrivit in i anställningsavtalen att de är förbjudna att ta anställning på företag de är uthyrda till även efter att de slutat på företaget.
– Sådana avtal är att likna som slavkontrakt och kommer aldrig under några omständigheter att accepteras av Sef. Dessutom anser kommer vi att påkalla flertalet förhandlingar med företaget angående bland annat föreningsrättskränkning och brott mot lag och avtal. Vi vill sända en väldigt tydlig signal att vi accepterar inte när företag behandlar våra medlemmar på detta avskyvärda sätt, säger Petter Johansson.

Per Eklund