Elektrikerförbundets centrala valutskott föreslår Pontus Boström till ny förste vice ordförande. Förutom Pontus Boström finns ytterligare tre nominerade.

 

Under de första dagarna i april, hade det centrala valutskottet ettmöte för att vaska fram förslag inför förbundsmötet. Till sig hade de fått en rad nomineringar när nomineringstiden gick ut 1 april. På många poster fanns bara en nominering och det var enkelt för utskottet.

 

LÄS ÄVEN: Förbundsmöte 25-27 maj 

 

MEN DE FYRA nomineringarna som fanns till posten somförste vice ordförande, gjorde att utskottet fick boka om sina tåg.
– Vi hade fyra högst kvalificerade kandidater. Det var svårt att sära dem åt, men vi var tvugna att komma fram till något, säger Christer Sjölin, sammankallande i valutskottet.
Thomas Sandgren är idag förste vice ordförande och har tackat nej till omval. Han återgår till en tjänst som ombudsman i Göteborg.

 

TILL VALUTSKOTTET kom fyra nomineringar. Förutom Pontus Boström har Mikael Pettersson, Per-Håkan Waern och Niklas Tempel blivit nominerade.
– De nomineringarna kvarstår. Jag har inte fått information om att någon klivit av, säger Sjölin.
Till valet av förbundsordförande finns bara en nominerad, nuvarande ordföranden Jonas Wallin. Likaså är det med andre vice ordförande. Ulf Carlsson, som sitter på posten i dag är den ende nominerad.

 

LÄS ÄVEN: Förslag från centrala valutskottet

 

TILL FÖRHANDLINGSCHEF nominerar valutskottet nuvarande Ronny Wenngren. De föreslår också att han vid pensioneringen 2016 efterträds av Urban Pettersson.
Till förbundsstyrelsen har respektive verksamhetskrets nominerat kandidater. Det finns dock fler kandidater. Speciellt gäller detta de mandat som är delade mellan verksamhetskrets 2 och 10 respektive verksamhetskrets 26 och 31. Här finns flera nominerade. Verksamhetskretsarna har inte kunnat enas, valutskottet har då gjort ett val, medan den andra nominerade kvarstår till förbundsmötet att välja.

 

PÅ FÖRBUNDSMÖTET finns ett förslag om att ändra antalet suppleanter från en till två. Utifrån detta lägger valutskottet ett förslagmed första och andra suppleant.

 

Per Eklund
elektrikern@daladem.se