I tre dagar i maj har Elektrikerförbundet förbundsmöte.
Då väljs bland annat en ny ledning och motioner behandlas.

 

Förbundsmötet kan väl snarast jämföras med en kongress.
Det är Elektrikerförbundets högsta beslutande organ.

Stadgarna ska ses över. Förbundsstyrelse väljs. Förbundsordförande och vice ordförande väljs liksom förhandlingschef och ledamöter i förbundsstyrelsen. Bland annat ska en ny förste vice ordförande väljas efter Thomas Sandgren som avsagt sig omval.
<spanstyle=”color: #3366ff;”>LÄS ÄVEN:
Förslag från centrala valutskottet 

 

FÖRBUNDSMÖTET hålls 25-27 maj i Stockholm. Det börjar på söndag eftermiddag den 25 maj och avslutas på tisdag eftermiddag den 27 maj. Delegaterna till Förbundsmötet väljs av varje verksamhetskrets. Totalt är det 108 ombud somta besluten för de kommande fyra åren. På mötet ska alla motioner behandlas, liksom verksamhetsberättelse och ekonomiska beslut.

 

Per Eklund