Elsäkerhetsverket förändrar avgifterna när man söker behörighet som installatör.

Alla som söker måste nu betala, men kostnaden blir lägre.

Tidigare har Elsäkerhetsverket tagit ut en avgift på 2000 kronor för de som fått behörighetsansökan godkänd. De som inte fått ansäkan beviljad har inte behövt betala något alls.

Från den 1 maj blir det i stället så att alla som söker får betala en avgift på 1350 kronor.

– Avgiften är till för att finansiera själva handläggningen och en person som söker behörighet innebär samma handläggningstid för oss oavsett om ansökan beviljas eller avslås, säger Charlotte Mogren, handläggare vid Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande.

Per Eklund