Många arbetsgivare följer inte de krav som gäller vid asbestrivning. Vid Arbetsmiljöverkets årliga inspektion visar det sig att sex av tio företag inte följer kraven.

Arbetsmiljöverket inspekterade under fjolåret 134 arbetsgivare hur de sköter sig med asbestreglerna. Hela 78 av dem fick ett eller flera krav. På sju platser lades också ett omedelbart förbud mot att fortsätta arbetet.

De vanligaste bristerna som upptäcktes var:

· för lite och bristande arbetsledning, som innebär att arbetsgivaren inte har kontroll över att hanterings- och skyddsinstruktioner följs.

· sanerare utvecklar felaktiga rutiner, vilket kan innebära att man exponeras på plats eller får med sig asbestfibrer ur saneringszonen.

· felaktig personlig sanering och ombyte vid utomhussaneringar, till exempel att man bara drar av sig sin overall och åker hem.

· bristande underhåll av andningsskydd.

I fjol fick också 27 arbetsgivare ett avgiftsföreläggande från Arbetsmiljöverket, då man rivit asbest utan tillstånd. Flera tillstånd återkallades också efter det visat sig att man haft allvarliga säkerhetsbrister.

– Varje år skördar cancer, orsakad av asbest, många liv. Därför går det inte att nog understryka vikten av att reglerna följs till punkt och pricka på det här området, säger Roger Simu, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket.

När privatpersoner renoverar badrum och kök, anlitas ofta mindre företag som kan ha bristande kunskaper om asbest.

– Vi ser att kunskapen om asbest försvinner i takt med pensionsavgångarna. Här behövs krafttag för att få unga människor att bli mer medvetna om riskerna med asbest, säger Roger Simu.

Per Eklund

 

Asbest

• Asbest är ett oerhört farligt material, som totalförbjöds år 1982. Det damm som bildas när asbesthaltigt material rivs består av nål- och trådformiga fibrer som tränger ner i lungorna. Det kan leda till lungcancer, asbestos eller mesoteliom, en elakartad tumör i lungsäcken eller bukhinnan. Denna tumör förorsakar årligen över 100 dödsfall.

• Arbetsmiljöverket räknar med att det finns cirka 400 000 ton asbest kvar i äldre byggnader från främst 50-, 60- och 70-talen. Här ingår bostadsområdena som byggdes inom miljonprogrammet, som på många håll står inför omfattande renoveringar.

• För att få riva asbest, krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket. För att få tillstånd krävs bland annat att arbetsledare och sanerare har utbildnings- och tjänstbarhetsintyg.