• Bo Diczfalusy som är regeringens utredare om elbehörighet i framtiden, satt i onsdags i skolbänken hos Elketrikerna när de startade diskussionen om hur förbundet ska se på elbehörighet och certifiering i framtiden. Foto: Per Eklund

 

– Jag är i ett lärstadium och försöker förstå vad alla tycker. Elektrikerna är den största och viktigaste gruppen.

Det säger Bo Diczfalusy som är statlig utredare i elbehörigutredningen, och som mötte elektriker från hela landet i onsdags.

En statlig utredning om elbehörighet ska vara klar till nyår. Just nu pågår faktainsamling och möten med alla berörda parter i El-Sverige.

I onsdags var utredaren Bo Diczfalusy och hans två medarbetare på besök hos Elektrikerförbundet och satt i skolbänken, när Elektrikerna hade ett ”Forum för utveckling”. På plats var ett 30-tal lokalt fackligt aktiva och delar av förbundsledningen.

På schemat stod en beskrivning av utredningen, en beskrivning av den nuvarande verkligheten och kanske framför allt en påbörjad diskussion om hur Elektrikerna ska ställa sig till de frågor som diskuteras i utredningen.

– Det här är startskottet för vår del. Vi ska nu utarbeta förbundets syn i frågan. Vi har tidigare tydligt sagt vad vi ansett om det som hänt. Nu gäller det att vi blir klara över vad vi vill ha, sa Urban Pettersson från förbundskontoret som inledde seminariet.

Arne Dufåker från förbundskontoret beskrev hur situationen ser ut i Norge. En reglering som han såg positivt på.

– Där är det företagen som får en behörighet. Det är bra ur konsumenthänseende. Där finns bara en behörig installatör på företaget. Det tycker vi är en bra ordning. Det är klara regler som är lätta att förstå, säger Arne Dufåker.

Utredaren Bo Diczfalusy beskrev utredningens och den efterkommande behandlingens olika faser.

Han konstaterade att det nu är viktigt att han möter alla som påverkas av lagstiftningen. Och då är Elektrikerförbundet en viktig instans.

– Det är ju den största och viktigaste gruppen, så det är viktigt att jag lyssnar av synpunkter som finns, sa han.

Han har också träffat Eio samt andra företagsrepresentanter och organisationsrepresentanter. Just nu är det fråga om en period av insamling. Veckan efter valet ska det finnas ett första utkast till utredningsbetänkande som expertgruppen kan titta på.

Det blev sen en intensiv diskussion om skälen till att utredningen kommit till. Huruvida det funnits någon/några initiativtagare och vad deras syfte varit.

Framför allt blev det en intensiv diskussion om hur Elektrikerna ska se på certifiering och vilka som ska ansvara för en certifiering, branschen, staten eller någon annan.

Bland deltagarna konstaterade flera att det kan behövas någon typ av certifiering som kunde vara bred och gälla alla elektrikergrupper, för att möjliggöra att svenska elektriker kan arbeta i andra länder än Norden och att utländska elektriker ska kunna jobba med kompetenskrav i Sverige.

– Faran är att det kan kollidera med arbetsledningsrätten. Möjligheten är att det kan säkerställa en juste kompetens för alla elektriker. Frågan är vilken nivå man lägger sig på. Blir det en certifiering från myndigheter, så tappar vi möjligheten att påverka, sa PO Nilsson från Skåne.

Nu ska utredningen arbeta från till jul. Därefter kommer ett förslag som regeringen ska titta på och som ska ut på remiss.

– Tidigast 2017 kan vi se ett färdigt lagförslag. Men det är nu ni kan påverka det, sa Bo Diczfalusy.

Per Eklund

 

Från utredning till riksdagsbeslut

• Utredningens förslag, SOU betänkande, kommer senast sista december till regering.

• Betänkandet skickas ut som remiss till intresseorganisationer.

• Regeringen sammanställer remissvaren.

• Förhandlingar inom regeringen.

• En lagrådsremiss presenteras som lagrådet ska behandla.

• Regeringen kommer med en proposition till riksdagen.

• Proposition behandlas i utskott.

• Utskottsbetänkande.

• Riksdagsbeslut.

 

Expertgrupp

Runt utredaren finns en expertgrupp med representanter från Elektrikerförbundet, Eio, Elsäkerhetsverket, Skolverket, Villaägarna, Näringsdepartementet, Industrin, Teknikföretagen och Svensk energi. Elektrikerförbundets representant är Tina Nordling.