Den 10 april blir det en huvudförhandling vid AD om skyddsombudens möjlighet till samarbete med företaget, om att det är dåligt systematiskt arbetsmiljöarbete. I det här fallet gäller det Midroc i Stockholm.

Frågan gäller vilken möjlighet skyddsombudet har att vara med vid arbetsmiljöarbetet på företaget. Bland annat handlar det om när det görs en arbetsmiljöbedömning vid inköp av bilar.

Från Elektrikerförbundet menar man att man måste vara med innan man beställer bilar. Detta för att kunna bedöma säkerhetsfrågor som krockskydd, krockkudde och liknande.

Dessa skyddsåtgärder kan ofta vara utelämnade i vissa hantverksbilar.

– Har man inte arbetsmiljöperspektivet innan man kommer till beslut om inköp, missar man säkerhetsaspekten, säger, Per-Håkan Waern, arbetsmiljöansvarig på Elektrikerförbundet.

LÄS ÄVEN: ”Ska vara anpassad till individen” 

LÄS ÄVEN: Säkerhet och trivsel viktigt i firmabilen