[artikelintro]Skyddsombuden måste få möjlighet att vara med i ett tidigt skede när hantverksbilar ska beställas.[/artikelintro]

 

Det menar man från Elektrikerförbundet. Arbetsdomstolen ska behandla frågan snart.

 

LÄS ÄVEN: Säkerhet och trivsel viktigt i firmabilen 

 

DEN 10 APRIL blir det en huvudförhandling vid AD omskyddsombudensmöjlighet till samarbete med företaget, omatt det är dåligt systematiskt arbetsmiljöarbete. I det här fallet gäller det Midroc i Stockholm.
Frågan gäller vilken möjlighet skyddsombudet har att vara med vid arbetsmiljöarbetet på företaget. Bland annat handlar det om när det görs en arbetsmiljöbedömning vid inköp av bilar.
Från Elektrikerförbundet menar man att man måste vara med innan man beställer bilar. Detta för att kunna bedöma säkerhetsfrågor som krockskydd, krockkudde och liknande. Dessa skyddsåtgärder kan ofta vara utelämnade i vissa hantverksbilar.

 

LÄS ÄVEN: ”Ska vara anpassad till individen” 

 

– HAR MAN INTE arbetsmiljöperspektivet innan man kommer till beslut om inköp, missar man säkerhetsaspekten, säger, Per- Håkan Waern, arbetsmiljöansvarig på Elektrikerförbundet.

 

Per Eklund