• Anders Eriksson vid Elektrikerförbundets Region väst berättar att man nu i samarbete med polisen ska titta på om det finns överlast i bilarna. FOTO: HELENA FORSBERG

 


[artikelintro]Säkerheten och arbetsmiljön i bilen är arbetsgivarens ansvar. Men det är viktigt att även föraren kontrollerar fordonet hen sätter sig i.[/artikelintro]

 

Arbetsgivarna är ganska generösa med bilar till elektrikerna, är ombudsman Anders Erikssons uppfattning. De problem han kan se är att när det inte finns servicebilar hänvisar arbetsgivaren till de poolbilar som finns. Dessa är vanliga personbilar som inte är avsedda att köra material i. De blir då för tungt lastade och lastsäkerheten är undermålig.
När bilar köps in ska företaget mbl-förhandla.
– Bilen ska vara anpassad till individen. En två meter lång person ska inte ha en liten bil till exempel, säger Anders Eriksson.

 

LÄS ÄVEN: Säkerhet och trivsel viktigt i firmabilen 

 

DET ÄR OCKSÅ VIKTIGT att kolla hur mycket bilen får dra och lasta. Det blir tyngre än man tror med kabeltrummor och verktyg. De risker som Anders Eriksson nämner särskilt är överlast, då ändras vägegenskaperna och felaktig lastsäkring. Rör på taket är en risk och vid hög tyngdpunkt ökar vältrisken. Föraren ska inte hantera mobilen vid färd och det är krav på handsfree.
På sef.se finns en checklista för servicebilar. Även om arbetsgivaren har ansvaret så måste även föraren kontrollera bilen hen sätter sig i. Är bilen överlastad är det föraren som åker dit för olovlig körning.
– Som förare ska du kontrollera däcktryck och slitage. Se till att registreringsbeviset finns med och att bilen är utrustad med första hjälpen och brandsläckare, säger Anders Eriksson.

 

LÄS ÄVEN: ”Skyddsombud måste in i ett tidigt skede”

 

ARBETSGIVARNA har börjat använda sig av GPS, men det får inte installeras utan mbl-förhandling.
Anders Eriksson ser är den goda tillgången på bilar för att elektrikerna ställer mindre krav på personalutrymmen. Det ser han som en nackdel.
– Är det färre och färre som kräver personalutrymmen är risken att det fasas ut.
Hur många är det som kör med överlast? Det har Elektrikerförbundet i region väst funderat på. Många har ingen aning om vad bilen väger och hur mycket den får lasta. För att uppmärksamma och hjälpa till med detta genomför Elektrikerförbundet i västra Sverige i maj ett projekt tillsammans med Polismyndigheten. Polisen ställer upp vid sina vågstationer och förbundet ordnar fika och jippo runt detta. Det fanns bara ett mörkt moln i detta samarbete och det var hur Polisen skulle hantera överlasten.
– Vi har kommit överrens om att de inte bötfäller och vi tar hand om överlasten som vi få lasta på släp och köra tillbaks till arbetsgivarna, säger Anders Eriksson.

 

Helena Forsberg