Det ser inte ut att finnas några nya öppningar i konflikten om huvudentreprenörskap inom byggnadsbranschen. Risken för en öppen konflikt i april är betydande.

När fackförbundet Byggnads och arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier, BI, för ett år sedan slöt ett treårigt kollektivavtal, så kom man överens om en arbetsgrupp för att lösa frågan om huvudentreprenörernas ansvar för anställdas arbetsvillkor hos underentreprenörer.

Under ett år har parterna förhandlat utan att komma överens.

I slutet av februari utnyttjade Byggnads klausulen i avtalet att de kunde säga upp avtalet om man inte löst frågan om huvudentreprenörskapets ansvar.

Vid ett par tillfällen har nu parterna mötts för att hitta en lösning. Men det ser inte ut som man hittan någon lösning.

Efter förhandlingarna i fredags lägger båda parter ansvaret på motparten.

Byggnads vill ha en kollektivavtalslösning i väntan på en lagförändring.

– Efter ett helt år av möten och förhandlingar visar Sveriges Byggindustrier fortfarande en total ovilja att se möjligheterna. Här hade vi chansen att bryta ny mark för byggbranschen och den tog BI inte idag. Det vilar nu ett stort ansvar på dem, sa Byggnads ordförande Johan Lindholm i fredags.

Arbetsgivarna hänvisar till att man vill se en lagförändring och inte en kollektivavtalslösning, för att ansvaret ska gälla alla, även de utan kollektivavtal.

– Efter ett års förhandlingar vet Byggnads redan att vi inte kan gå med på deras ursprungliga förslag som de återigen har lagt fram. Dels kräver förslaget att vi skrotar den svenska modellen och dels skapar den osund konkurrens. Att införa huvudentreprenörsansvar i kollektivavtal löser inte problemet med oegentligheter i entreprenadkedjor, det gör däremot lagar och regler för hela branschen, säger Mats Åkerlind , förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.

Kommer inte parterna överens så går avtalet ut den sista mars. Därefter kan endera parten varsla om konflikt, som skulle kunna dra igång den 7 april. Med tanke på att flera andra fackförbund ställer sig bakom Byggnads, liksom att flera andra arbetsgivarorganisationer ställer sig bakom BI, skulle en konflikt kunna sprida sig med sympatiåtgärder.

– Det ser mörkt ut, men vi är inställda på att frågan ska lösas genom förhandlingar, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin till tidningen Byggnadsarbetaren.

Nya förhandlingar är aviserade till på onsdag.

Per Eklund