De sifferlösa avtalen vinner mer mark. Konflikterna blir färre. Fler tjänstemän än arbetare väljer att gå med i facket. Det är några av de slutsatser som Medlingsinstitutet drar när de sammanfattar avtalsåret 2013. Samtidigt pågår en intensiv diskussion inom LO om vad som hände i avtalsförhandlingarna fjol och hur LO ska jobba i framtiden.

 

I och med 2013 år avtalsrörelse så är det 800 000 anställda i Sverige som lever med ”sifferlösa” avtal. Konstruktioner utan centrala potter och där all lönebildning ska ske lokalt. Det är främst för akademiker och inom Ledarna dessa avtal förekommer. Antalet som berörs ökar tydligt, men är än så länge inte aktuella inom LO-området. Men på flera håll inom LO-förbunden varnar man nu för utvecklingen, att det kan bli en press mot liknande avtal även inom LO.

 

LÄS MER: ”Ja, jag drömmer tillbaka till 80-talet”

 

MEDLINGSINSTITUTET konstaterar också i sin rapport om förhandlingarna, att antalet konflikterminskar. 2013 var ett fredligt år på arbetsmarknaden. Totalt var det endast drygt 6000 arbetsdagar som förlorades på grund av konflikter om centrala avtal. Det är betydligt färre en tidigare år med lika stor förhandlingsaktivitet. Totalt slöts 500 kollektivavtal under 2013.

 

MAN KONSTATERAR OCKSÅ i rapporten att:  I dag är den fackliga anslutningen högre bland tjänstemän och akademiker än bland arbetare.  Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar, men är fortfarande stor. Sex procent av löneskillnaderna kan bara förklaras av könstillhörighet.  Reallönerna har ökat de senaste åren förutom 2011, som hade en reallönesänkning.  Genomsnittslönen för samtliga anställda i Sverige är 29 800 kronor. Högst bland tjänstemän i privat sektor och lägst bland arbetare i privat sektor. Samtidigt med medlingsinstitutets rapport kommer en intern rapport inom LO med en utvärdering av avtalsrörelsen 2013. Rapporten är intern och hemlig än så länge, men enligt tidningen Arbetet som tagit del av rapporten, så är domen hård mot IFMetall och deras dominerande roll. Löneökningen blev för låg, menar flera av fackförbunden inom LO. Det ska också finnas en kritikmot att de kvinnodominerade förbunden inte fick stöd för att driva en löneökning med krontalspåslag.

 

LÄS MER: ”Ja, jag drömmer tillbaka till 80-talet”

 

ELEKTRIKERNA, Målarna, Byggnads och Seko anser att det var ett övertramp när IF Metall slöt ett avtal om försäkringar innan LO avslutade sina förhandlingar. Liknande uppfattningar har Transport och Fastighetsanställda. Frågan om samordningen inom LO och LOstyrelsens beslut, kontra förhandlingarna inom industrin, kommer med stor sannolikhet att bli en het diskussion inför kommande förhandlingarna. De flesta avtal går ut 2016.

 

Per Eklund