– Jag är djupt besviken att man övergav månadsvisa pensionsinbetalningarna. Jag förordade då att säga upp hela pensionsavtalet, säger Elektrikernas förhandlingschef Ronny Wenngren. Han är kritisk till IFMetals roll i förhandlingarna i fjol.

 

Medlingsinstitutet kom nyligen med en rapport där det konstateras att 800 000 i fjol fick ett avtal utan siffror. Hur ser du på den utvecklingen?
– Är det sifferlösa avtal, kan vi lika bra vara utan avtal. Men det är mer troligt att vi går mot tarifflöner än mot sifferlösa avtal. Sifferlösa avtal är inte ett problem för oss. För facken inom industrin kan det vara ett problem.

 

Vad ser du mer som intressant i Medlingsinstitutets rapport?
– Det är otroligt lite konfliktdagar. Den enda konflikt som rört pengar var den om skärgårdstrafiken. Resten har handlat om principer.

 

LÄS MER: Sifferlösa avtal oroar LO-fack

 

Ni är ett fack med en stor majoritet män? Hur vill ni jobba i framtiden för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor på den svenska arbetsmarknaden?
– Hos oss jämnar ackorden ut lönerna. En del av lösningen kanske vore att fler tjejer började som elektriker. Fler kvinnor i elektrikerbranschen och fler män i kvinnobranscherna. Vi har inte problemen och har inte lagt oss i tekniken, men vi har varit beredda att stötta de somvill förbättra kvinnornas löner.

 

Hur ser du på IF Metalls roll i avtalsrörelsen?
– Vi kräver mer av Metall än vad de levererar nu. Jag är djupt besviken att man övergav månadsvisa pensionsinbetalningarna. Jag förordade då att säga upp hela pensionsavtalet.
– Om man säger att oavsett vad som händer så kommer vi inte att konflikta. Är det då säkert att man får ut det man kan. Den här gången tyckte jag LO skötte processen bra.Vad vi måste diskutera är vad som är en rimlig vinstandel vad är en rimlig löneandel. Byggsektorn kunde dra lika bra. Det tror jag.

 

LÄS MER: Sifferlösa avtal oroar LO-fack

 

Hur ser du på samordningen inom LO?
– Kan vi vara med i en samordning när de frågor som vi ser som hjärtefrågor havererar. Vad är styrkan i en samordning när man säger att man aldrig någonsin ska ta en konflikt. Det finns ju andra sätt att samordna sig. Man kan samordna sig på olika sätt, inom 6F, inom byggsektorn. Ställa sig frågan är det värt det priset att LO inte betyder något längre. Kanske till och med LO som förhandlar. Varför inte drömma sig tillbaka till modeller vi använde på 70- och 80-talen. Drömma om en utopi är ännumer fel. Vi går bakåt hela tiden.

 

Hur ser du på samordningen mellan LO, TCO och Saco-förbunden?
– Det är viktigt, till och med nödvändigt att hitta samarbete med dem. Det har inte fått blomma ut direkt. Vi bör känna varandra på pulsen, i vilka frågorman kan samarbeta. I årets avtal förändrade ni ackorden i Installationsavtalet.

 

LÄS MER: Sifferlösa avtal oroar LO-fack

 

Var det en framgång?
– Det är ett jättesteg framåt. Vi levde med ett system som arbetsgivarna motarbetade väldigt hårt. Det här är ett sätt att gemensamt bevara systemet. Det funkar inte, om det bara en part somtycker om det. Omett år är jag beredd att uttala mig om vad det ledde till. Det är bra med diskussioner om ackordssystemet. All diskussion väcker intresse. Vi har kunnat ha nya cirklar och berätta för de som lagt av.

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se