Under den närmaste tiden kommer ett förslag till nya ESA, Elsäkerhetsanvisningar, ut till företagen och andra intressenter i energibranschen.

– Vi behöver de här anvisningarna för att gubbarna ska komma hem till kvällen. Min roll har varit att det ska vara praktiskt och genomförbart ute i busken, säger Åke Persson, som varit Elektrikerförbundets representant i arbetsgruppen som jobbat fram ny ESA.

Senast Esa uppdaterades var 2005. Under ett och ett halvt år har det suttit en arbetsgrupp för att uppdatera regelverket. En av orsakerna till uppdateringen är att uppfylla den europeiska standarden.

– Den största förändringen blir att det blir nya namn på ansvariga, säger Åke Persson, Elektrikerförbundets representant i arbetsgruppen.

Men det blir också omskrivningar i hur man bör arbeta.

– Vi ser att en del olycksfall går att förebygga om man skriver om anvisningarna. Det är viktigt med riskhantering och planering. Vi har lyft fram planeringen av arbetet, säger Åke Persson.

Det som nu heter Elarbetsansvarig föreslås byta namn till Elsäkerhetsledare. Kopplingsansvarig föreslås byta namn till Kopplingsledare.
I det nya Esa inkorporeras också Esa Installation och Esa Industri som funnits vid sidan om tidigare.

– Esa tolkar arbetsmiljölagen och föreskrifter. Jobbar man enligt Esa jobbar man enligt arbetsmiljölagen och ellagen, säger Åke Persson, som tror att de nya reglerna kommer att gälla skarpt om ett år.

Under mars kommer förslaget ut på remiss till de som är berörda av anvisningarna. I huvudsak är det medlemsföretagen inom Svensk energi som ska svara på remissen. I september är det tänkt att de ska fastställas och därefter gälla.
Större delen av energibranschen jobbar efter Esa. Svensk energi består av elhandlare, elnätsföretag och entreprenadföretag.

Per Eklund