Har ett fackförbund rätt att företräda sina elektrikermedlemmar och kräva att de får minimilön?
Frågan kan verka dum, men det är faktiskt en sak som EU-domstolen ska ta ställning till inom kort.

Det handlar om 186 elektriker vid ett kärnkraftsbygge i Finland. De 186 elektrikerna är anställda av Elektrobudowa Spolka Akcynja, ett polskt företag, och utstationerade till kärnkraftsbygget i Olkiluoto.

De polska elektrikerna som är medlemmar i finska elektrikerförbundet, Sähköalojen Ammattiliitto, fick stöd av sitt fack i kraven om att de skulle ha betalt enligt det bindande kollektivavtalet.

Finska elektrikerförbundet gick till domstol för att driva in de lönefordringar som de polska elektrikerna hade.

Det polska företaget hävdar i rättsprocessen att det enligt det så kallade utstationeringsdirektivet inte går att kräva att ett utländskt företag måste betala enligt avtal i Finland. Artikel 84 i den polska lagen ska enligt polska staten stoppa detta.

Men tingsrätten i Satakunta kunde inte bestämma sig. De har fört över frågan till EU-domstolen. Vad säger utstationeringsdirektivet och vad säger andra EU-regler?

Nu ska alltså EU-domstolen komma med en dom, som kommer att ha betydelse även för Sverige och anställda i utländska företag.

Den svenska regeringen har i sitt utlåtande inför domen sagt att fackföreningar ska ha rätten att företräda sina medlemmar i tvister om minimilön.

Per Eklund

PS. För den som vill följa utslaget, så har målet nr C-396/13 i EU-domstolen.