Ett skyddsombudsstopp vid ett företag i Stockholm har lett till en offentlig debatt mellan Elektrikerförbundet och Eio om elsäkerhet och en säker arbetsmiljö.

– Jag tycker det är bedrövligt att Eio inte står upp för elektrikernas självklara rätt till en god och säker arbetsmiljö, säger Elektrikernas Jonas Wallin.

– En säker arbetsmiljö, som innebär att ingen behöver skadas eller förolyckas, är en självklarhet för alla seriösa företag, säger Eio:s vd Jan Siezing.

 

I början på februari satte Elektrikerförbundets regional skyddsombud stopp för ett farligt arbete vid en stor arbetsplats i Stockholm där det arbetade 200 personer. Skyddsombudet talar bland annat om rasrisk, stora hål i golvet, brist på utsug, brist på avspärrningar vid en hiss samt att icke utbildade elektriker arbetar med elinstallation. Bolaget på plats hade dessutom inte förhandlat om inlånad personal enligt avtal och lag.

Utifrån detta stoppade skyddsombudet arbetet. Arbetsmiljöverket upphävde dock omedelbart stoppet vad gäller frågan om outbildade som arbetade med elinstallation, i samband med att Arbetsmiljöverket och Eio genomförde en egen inspektion utan närvaro av skyddsombud.

Det resulterade i att Elektrikernas ordförande Jonas Wallin och arbetsmiljöansvarige Per-Håhan Waern skrev ett debattinlägg på www.dagensarena.se.

– Häpnadsväckande är att verket tillsammans med arbetsgivaren genomför en egen inspektion och upphäver skyddsombudsstoppet avseende elsäkerheten, utan fackets medverkan. Sedan påstår de att man inte ”fick tag på” skyddsombudet.

– Vi vill därför ställa frågan till EIO:s vd Jan Siezing: Vad är det för ett arbetsliv du står upp för? Försvarar ni vilket agerande som helst när det gäller att äventyra elsäkerhet och grundläggande anständighet när det gäller arbetsmiljö? Hur tänker ni ta ansvar för att de som arbetar ute på byggena ska ha en säker arbetsmiljö?

Jonas Wallin har därefter på www.sef.se skrivit om ärendet.

– Blev Eio upprörda – de som brukar tala om El-rätt? Reagerade man på de bedrövliga sanitära omständigheterna när flera hundra skulle dela på fem duschar och fem toaletter, män och kvinnor?  Upprördes man över att det var farliga hål i golven och att man körde med maskiner inne i bygget i stora dammoln? Nej!  Eio reagerade över att facket tyckte det var fel att ett företag som sysslade med marktjänster – som ägdes av elentreprenören och hans fru – fick montera kabelstegar. Ett arbete som faktiskt kräver vederbörlig kunskap, skrev Wallin.

www.dagensarena.se har därefter Eio:s vd Jan Siezing svarat Wallin och Waern.

– En säker arbetsmiljö, som innebär att ingen behöver skadas eller förolyckas, är en självklarhet för alla seriösa företag. Därför arbetar Eio dagligen med dessa frågor på en mängd olika sätt, exempelvis i form av utbildning, information och rådgivning till våra medlemsföretag, skriver Siezing.

Han går dock inte alls in på de konkreta problemen vid den aktuella arbetsplatsen, utan hänvisar till Arbetsmiljöverket.

– Ibland uppstår olika uppfattningar om hur lagar och regler ska tolkas. Därför finns Arbetsmiljöverket som har till uppgift att besluta om skyddsombudsstopp ska gälla eller hävas. I det nämnda exemplet kan jag konstatera att Arbetsmiljöverket på arbetsgivarens begäran inspekterade arbetsstället och inte fann skäl för ett omedelbart förbud. Kritik mot hur myndigheten agerar ligger utanför mitt uppdrag att hantera, skriver Siezing, som också säger att han är angelägen om en god samverkan med Elektrikerförbundet.

Per Eklund