Diskussionerna om huvudentreprenörernas ansvar på byggena har inte lett till någon överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. Byggnads säger nu upp sitt kollektivavtal med arbetsgivarna.

– Vi är besvikna, säger man från Byggnadsfackets ledning, som också får stöd från övriga förbund inom 6F.

När Byggnads och Sveriges Byggindustrier, BI, skrev ett treårigt avtal våren 2013, så kom man överens om att gemensamt jobba fram en lösning om vem som tar ansvaret på byggena, när det finns underentreprenörer och när det är problem på arbetsplatsen. Enligt avtalet var det också möjligt att säga upp avtalet mellan den 14 och 28 februari.

Byggnads säger nu att man är besvikna på arbetsgivarna och har valt att säga upp avtalet, som nu går ut den 31 mars 2014. Har parterna inte kunnat komma överens i frågan tills dess, är det avtalslöst efter den 31 mars och därmed möjligt med stridsåtgärder.

Beslutet om att säga upp avtalet togs i dag av Byggnads avtalsråd och företrädare för Byggnads säger nu att ambitionen är att kunna förhandla fram en lösning fram till sista mars.

– Vi har förhoppningar om att BI tänker om och tar sitt ansvar för alla byggnadsarbetare och seriösa byggföretagare där ute. Därför är det mycket förvånande att de pratar om strejk. Vi vill gå in i konstruktiva samtal för att få ordning och reda. Med ett huvudentreprenörsansvar får vi ordning och reda på byggarbetsplatserna med seriösa underentreprenörer. Då får vi också en tryggare och säkrare arbetsmiljö och konkurrens på lika villkor, säger Byggnads efter beslutet om att säga upp avtalet.

Från arbetsgivarna menar man att det redan finns en överenskommelse om huvudentreprenörsansvar.

 Att Byggnads säger upp Byggavtalet efter endast ett år när de precis har fått igenom huvudentreprenörsansvar samt ökat fackligt inflytande förstår vi inte, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.

Men Byggnads menar att det inte finns någon överenskommelse om huvudentreprenörsansvar.

– Det enda vi är överens om är att det ligger en rapport på bordet. I den finns inget förslag om ett huvudentreprenörsansvar. Hur BI vinklar sina pressmeddelanden, det får stå för dom, säger man från Byggnads.

Övrig förbund inom 6F ställer sig bakom Byggnads i beslutet att säga upp vtalet.

– BI (Sveriges byggindustrier) beter sig oansvarigt när de väljer att inte reglera frågan. Byggnads gör rätt. De har dessutom försökt hitta regler som kan fungera. Det här är också en viktig fråga för oss, säger Elektrikernas ordförande Jonas Wallin.

• Vad händer för elektriker om det utvecklas till en konflikt där byggjobb stoppas?

– Vi blir arbetslösa. Sen är det upp till respektive företag att hantera det.

• Kan Elektrikerförbundet ta till sympatiaktioner?

– Ja, det kan vi. Det gäller arbetsgivarna också.

Från fem andra arbetsgivarorganisationer inom byggnadsbranschen, däribland Elektriska installatörsorganisationen, Eio, menar man att det är fel väg att lösa frågan genom kollektivavtal. Lagvägen är bättre, menar arbetsgivarna.

Per Eklund

(uppdaterad 24 februari)